Förbigå menyn

Stadsstyrelsens allmänna sektion

Sektionen lyder under stadsstyrelsen.

Ordförande: Pirjo Andrejeff
Vice ordförande: Laura Ala-Kokko
Föredragarna: Jan Finne, Tomas Häyry, Anna-Maija Iitola, Jari Karjalainen, Jyrki Sydänoja, Jukka Kentala, Christer Levander, Susanna Slotte-Kock
Protokollförare: Anna-Maija Iitola
Stadsstyrelsens verksamhetstid: 1.6.2019 – 31.5.2021

Mötesdagar 2019

24.1., 7.3., 11.4., 23.5., 27.6., 5.9., 10.10., 14.11.

 • december
  12.12.

Mötesdagar 2020

 • januari
  23.1.
 • mars
  5.3.
 • april
  8.4. (ons)
 • maj
  14.5.
 • juni
  17.6. (ons)
 • september
  3.9.
 • oktober
  7.10. (ons)
 • november
  11.11. (ons)
 • december
  17.12.
 • Huvudsakligen sammanträder sektionen på torsdagar kl. 16.15
 • Mötesprotokoll finns framlagda på onsdagen efter mötet på stadens webbsidor.
 • Allmänna sektionen kan vid behov ändra mötesdatum eller komma överens om tilläggsmöten.

Läs mera om stadsstyrelsens allmänna sektion

 • Allmänna sektionen har rätt att överföra beslutanderätt till tjänsteinnehavare.

Sektionens sammansättning

 • I sektionerna finns sju (7) ledamöter och personliga ersättare för dessa som stadsstyrelsen väljer bland sina ledamöter eller ersättare för sin mandattid.
 • Stadsstyrelsen väljer för sin mandattid ordförande och vice ordförande för sektionerna.

Sektionens uppgifter

 • Allmänna sektionen avgör personal-, ekonomi-, upphandlings- och andra förvaltningsärenden, om inte avgörandet av dem genom instruktion har bestämts vara stadsstyrelsens uppgift eller genom verksamhetsstadga överförts till tjänsteinnehavare.

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, förvaltningsdirektör tf. Anna-Maija Iitola
  tel. 06 325 1140
  e-post: anna-maija.iitola@vaasa.fi

Läs mera om stadsstyrelsens allmänna sektion

 • Allmänna sektionen har rätt att överföra beslutanderätt till tjänsteinnehavare.

Sektionens sammansättning

 • I sektionerna finns sju (7) ledamöter och personliga ersättare för dessa som stadsstyrelsen väljer bland sina ledamöter eller ersättare för sin mandattid.
 • Stadsstyrelsen väljer för sin mandattid ordförande och vice ordförande för sektionerna.

Sektionens uppgifter

 • Allmänna sektionen avgör personal-, ekonomi-, upphandlings- och andra förvaltningsärenden, om inte avgörandet av dem genom instruktion har bestämts vara stadsstyrelsens uppgift eller genom verksamhetsstadga överförts till tjänsteinnehavare.

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, förvaltningsdirektör tf. Anna-Maija Iitola
  tel. 06 325 1140
  e-post: anna-maija.iitola@vaasa.fi

Stadsstyrelsens allmänna sektion sammanträder

huvudsakligen på torsdagar kl. 16.15 vid adressen Rådhusgatan 33 A.