Förbigå menyn

Stadsstyrelsens allmänna sektion

Allmänna sektionen lyder under stadsstyrelsen.

Ordförande: Pirjo Andrejeff
Viceordförande: Laura Ala-Kokko
Föredragarna: Jan Finne, Tomas Häyry, Anna-Maija Iitola, Jari Karjalainen, Jyrki Sydänoja, Jukka Kentala, Christer Levander, Susanna Slotte-Kock
Protokollförare: Anna-Maija Iitola
Stadsstyrelsens verksamhetstid: 1.6.2019 – 31.5.2021

Mötesdagar 2019

 • 24.1., 7.3., 11.4., 23.5., 27.6.
 • 5.9.
 • 10.10.
 • 14.11.
 • 12.12.

Mötesprotokoll finns framlagda:

på onsdagen efter mötet på stadens webbsidor.

Läs mera om stadsstyrelsens allmänna sektion

Allmänna sektionen har rätt att överföra beslutanderätt till tjänsteinnehavare.

Sektionens sammansättning

 • I sektionerna finns sju (7) ledamöter och personliga ersättare för dessa som stadsstyrelsen väljer bland sina ledamöter eller ersättare för sin mandattid.
 • Stadsstyrelsen väljer för sin mandattid ordförande och vice ordförande för sektionerna.

Sektionens uppgifter

Allmänna sektionen avgör personal-, ekonomi-, upphandlings- och andra förvaltningsärenden, om inte avgörandet av dem genom instruktion har bestämts vara stadsstyrelsens uppgift eller genom verksamhetsstadga överförts till tjänsteinnehavare.

Tillägsuppgifter

 • Registraturen
  tel. 06 325 1066
  e-post: kirjaamo@vaasa.fi

Läs mera om stadsstyrelsens allmänna sektion

Allmänna sektionen har rätt att överföra beslutanderätt till tjänsteinnehavare.

Sektionens sammansättning

 • I sektionerna finns sju (7) ledamöter och personliga ersättare för dessa som stadsstyrelsen väljer bland sina ledamöter eller ersättare för sin mandattid.
 • Stadsstyrelsen väljer för sin mandattid ordförande och vice ordförande för sektionerna.

Sektionens uppgifter

Allmänna sektionen avgör personal-, ekonomi-, upphandlings- och andra förvaltningsärenden, om inte avgörandet av dem genom instruktion har bestämts vara stadsstyrelsens uppgift eller genom verksamhetsstadga överförts till tjänsteinnehavare.

Tillägsuppgifter

 • Registraturen
  tel. 06 325 1066
  e-post: kirjaamo@vaasa.fi

Stadsstyrelsens allmänna sektion sammanträder

i huvudsak på torsdagar kl. 16.15 vid adressen Rådhusgatan 33 A. Allmänna sektionen kan vid behov ändra mötesdatum eller komma överens om tilläggsmöten.