Förbigå menyn

Stadsstyrelsens allmänna sektion

Allmänna sektionen lyder under stadsstyrelsen.

Stadsstyrelsens verksamhetstid
1.6.2019 – 31.5.2021

Ordförande: Pirjo Andrejeff
Viceordförande: Laura Ala-Kokko
Föredragarna: Jan Finne, Tomas Häyry, Anna-Maija Iitola, Jari Karjalainen, Leena Kaunisto, Jukka Kentala, Christer Levander, Susanna Slotte-Kock
Protokollförare: Anna-Maija Iitola

Mötesdagar 2019

 • 24.1., 7.3., 11.4., 23.5., 27.6.
 • 5.9.
 • 10.10.
 • 14.11.
 • 12.12.

Mötesprotokoll finns framlagda:

på onsdagen efter mötet på stadens webbsidor

Läs mera om stadsstyrelsens allmänna sektion

Stadsstyrelsen har en allmän sektion.
Allmänna sektionen har rätt att överföra beslutanderätt till tjänsteinnehavare.

Sektionens sammansättning

 • I sektionerna finns sju (7) ledamöter och personliga ersättare för dessa som stadsstyrelsen väljer bland sina ledamöter eller ersättare för sin mandattid.
  Stadsstyrelsen väljer för sin mandattid ordförande och vice ordförande för sektionerna.

Sektionens uppgifter

 • Avgör i denna egenskap enheternas
 1. personal-,
 2. ekonomi-,
 3. upphandlings- och
 4. andra förvaltningsärenden,

 om inte avgörandet av dem genom instruktion har bestämts vara stadsstyrelsens uppgift eller genom verksamhetsstadga överförts till tjänsteinnehavare.

Tillägsuppgifter

 • Centralregistraturens personal
  tel. 06 325 1066
  e-post kirjaamo@vaasa.fi

Läs mera om stadsstyrelsens allmänna sektion

Stadsstyrelsen har en allmän sektion.
Allmänna sektionen har rätt att överföra beslutanderätt till tjänsteinnehavare.

Sektionens sammansättning

 • I sektionerna finns sju (7) ledamöter och personliga ersättare för dessa som stadsstyrelsen väljer bland sina ledamöter eller ersättare för sin mandattid.
  Stadsstyrelsen väljer för sin mandattid ordförande och vice ordförande för sektionerna.

Sektionens uppgifter

 • Avgör i denna egenskap enheternas
 1. personal-,
 2. ekonomi-,
 3. upphandlings- och
 4. andra förvaltningsärenden,

 om inte avgörandet av dem genom instruktion har bestämts vara stadsstyrelsens uppgift eller genom verksamhetsstadga överförts till tjänsteinnehavare.

Tillägsuppgifter

 • Centralregistraturens personal
  tel. 06 325 1066
  e-post kirjaamo@vaasa.fi

Stadsstyrelsens allmänna sektion sammanträder

i huvudsak på torsdagar kl. 16.15 vid adressen Rådhusgatan 33 A. Allmänna sektionen kan vid behov ändra mötesdatum eller komma överens om tilläggsmöten.