Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Stadsstyrelsens allmänna sektion

Sektionen lyder under stadsstyrelsen.

Ordförande Pirjo Andrejeff
Vice ordförande Laura Ala-Kokko
Föredragarna Tomas Häyry, Christina Knookala, Jukka Kentala, Markku Järvelä, Jari Karjalainen, Jan Finne, Miia Äkkinen, Tuulikki Kruhse-Poutanen, Teemu Lehtonen, Marjo Mäki-Krekola, Leena Forsén ja Ulla Niemi.
Protokollförare Marja Ylisalmi
Stadsstyrelsens mandatperiod 1.6.2019 – 31.5.2021

Mötesdagar 2020

 • januari 23.1
  mars 5.3
  april 8.4 (ons)
  maj 14.5
  juni 17.6 (ons)
 • september 3.9 Mötet är annulerat och det hålls 17.9 kl. 16.15.
  oktober 7.10 Mötet är annulerat
  november 11.11 (ons)
  december 17.12

Läs mera om stadsstyrelsens allmänna sektion

 • Stadsstyrelsen har en allmänna sektion, en koncernsektion och en planeringssektion. Stadsstyrelsen lyder under stadsfullmäktige och revisionsnämnden. Under mandatperioden 1.6.2019 – 31.5.2021 stadsstyrelsens ordförande är Maria Tolppanen.
  Allmänna sektionen har rätt att överföra beslutanderätt till tjänsteinnehavare.

Sektionens sammansättning

 • I sektionerna finns sju (7) ledamöter och personliga ersättare för dessa som stadsstyrelsen väljer bland sina ledamöter eller ersättare för sin mandattid.
  Stadsstyrelsen väljer för sin mandattid ordförande och vice ordförande för sektionerna.

Sektionens uppgifter

 • Allmänna sektionen avgör personal-, ekonomi-, upphandlings- och andra förvaltningsärenden, om inte avgörandet av dem genom instruktion har bestämts vara stadsstyrelsens uppgift eller genom verksamhetsstadga överförts till tjänsteinnehavare.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare, stadsjurist Marja Ylisalmi
  tel. 06 325 1032 tai 040 619 4754
  e-post: marja.ylisalmi@vaasa.fi

Läs mera om stadsstyrelsens allmänna sektion

 • Stadsstyrelsen har en allmänna sektion, en koncernsektion och en planeringssektion. Stadsstyrelsen lyder under stadsfullmäktige och revisionsnämnden. Under mandatperioden 1.6.2019 – 31.5.2021 stadsstyrelsens ordförande är Maria Tolppanen.
  Allmänna sektionen har rätt att överföra beslutanderätt till tjänsteinnehavare.

Sektionens sammansättning

 • I sektionerna finns sju (7) ledamöter och personliga ersättare för dessa som stadsstyrelsen väljer bland sina ledamöter eller ersättare för sin mandattid.
  Stadsstyrelsen väljer för sin mandattid ordförande och vice ordförande för sektionerna.

Sektionens uppgifter

 • Allmänna sektionen avgör personal-, ekonomi-, upphandlings- och andra förvaltningsärenden, om inte avgörandet av dem genom instruktion har bestämts vara stadsstyrelsens uppgift eller genom verksamhetsstadga överförts till tjänsteinnehavare.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare, stadsjurist Marja Ylisalmi
  tel. 06 325 1032 tai 040 619 4754
  e-post: marja.ylisalmi@vaasa.fi

Stadsstyrelsens allmänna sektion sammanträder

huvudsakligen torsdagar kl. 16.15, i styrelsegården adress Rådhusgatan 33 A.