Förbigå menyn

Stadsstyrelsens välfärdssektion

Sektionen lyder under stadsstyrelsen.

Ordförande Hans Frantz
Vice ordförande Lotta Alhonnoro
Föredragande Virpi Flinkkilä, Jari Karjalainen
Protokollförare Marja Ylisalmi
Stadsstyrelsens mandatperiod 1.6.2023 – 31.5.2025

Mötesdagar 2023

Det överstrukna mötet är inhiberat.

februari  2.2.
mars 16.3.
april 27.4.
juni  1.6.

augusti 17.8.
september 21.9.
oktober 26.10.
november 30.11

Mötesdagar 2024

Det överstrukna mötet är inhiberat.

februari 1.2.
mars 14.3.
april 25.4.
maj 30.5.

augusti 15.8.
september 19.9.
oktober 24.10.
november 28.11.

Allmänna sektionen kan vid behov ändra mötesdatum eller komma överens om tilläggsmöten.

Mötesprotokollen finns framlagda på stadens webbplats onsdagen efter mötet.

 

Läs mera om stadsstyrelsens välfärdssektion

 • Stadsstyrelsen har en välfärdssektion. Sektionen började sin verksamhet efter årets 2021 kommunalval.

Sektionens sammansättning

 • Stadsstyrelsen har en välfärdssektion och en koncernsektion. I välfärdssektionen finns elva (11) ledamöter och personliga ersättare för dessa som stadsstyrelsen väljer för sin mandattid. Av dessa ska sex (6) vara ledamöter eller ersättare i stadsstyrelsen och fem (5) kan vara andra i stadsstyrelsen valbara personer. Stadsstyrelsen väljer för sin mandattid ordföranden och vice ordföranden för välfärdssektionen.

Sektionens uppgifter

 • Välfärdssektion svarar i samarbete med övriga sektorer för lagstadgade uppgifter som gäller främjande av hälsa och välfärd till den del som ansvaret för att anordna uppgifterna inte har överförts på Österbottens välfärdssamkommun.

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren stadsjurist Marja Ylisalmi
  tel. 06 325 1032 eller 040 619 4754
  e-post marja.ylisalmi@vaasa.fi

Läs mera om stadsstyrelsens välfärdssektion

 • Stadsstyrelsen har en välfärdssektion. Sektionen började sin verksamhet efter årets 2021 kommunalval.

Sektionens sammansättning

 • Stadsstyrelsen har en välfärdssektion och en koncernsektion. I välfärdssektionen finns elva (11) ledamöter och personliga ersättare för dessa som stadsstyrelsen väljer för sin mandattid. Av dessa ska sex (6) vara ledamöter eller ersättare i stadsstyrelsen och fem (5) kan vara andra i stadsstyrelsen valbara personer. Stadsstyrelsen väljer för sin mandattid ordföranden och vice ordföranden för välfärdssektionen.

Sektionens uppgifter

 • Välfärdssektion svarar i samarbete med övriga sektorer för lagstadgade uppgifter som gäller främjande av hälsa och välfärd till den del som ansvaret för att anordna uppgifterna inte har överförts på Österbottens välfärdssamkommun.

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren stadsjurist Marja Ylisalmi
  tel. 06 325 1032 eller 040 619 4754
  e-post marja.ylisalmi@vaasa.fi

Stadsstyrelsens välfärdssektion sammanträder

huvudsakligen från 16.15 i stadsstyrelsens sessionssal på Styrelsegården, Vasaesplanaden 10, i 2. våningen.