Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Teknisten liikelaitosten johtokunta

Johtokunta toimii tekninen toimen alaisuudessa.

Puheenjohtaja Seppo Korpi
Varapuheenjohtaja Pentti Risberg
Esittelijät Irma Hyry, Tapio Ollikainen
Kaupunginhallituksen edustaja Mauri Ollila 1.6.2019 -31.5.2021
Läsnäolo- ja puheoikeus Sebastian Rönnlund ja Päivi Saukkoranta
Pöytäkirjanpitäjä Hanna Pekkala
Valtuustokausi 1.6.2017 – 31.5.2021

Kokouspäivät keväällä 2021

tammikuu 19.1.
helmikuu 23.2.
maaliskuu 16.3.
huhtikuu 20.4.
toukokuu 25.5.
kesäkuu 15.6.

Johtokunta voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja tai sopia lisäkokouksistai.

Kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä kokousta seuraavana tiistaina kaupungin verkkosivuilla

Tietoa Teknisten liikelaitosten johtokunnasta

 • Teknisten liikelaitosten johtokunnan tehtäväalue muodostuu seuraavista tulosalueista

Vaasan Talotoimi – liikelaitos
Vaasan Vesi – liikelaitos

Teknisten liikelaitosten johtokunta kuuluu Teknisen toimen tulosalueeseen, jota johtaa Markku Järvelä.
Teknisen toimen toiminnasta ja tehtävistä säädetään Teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden toimintasäännöllä.

Johtokunnan kokoonpano

 • Johtokunnassa on yhdeksän (9) valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja (9) henkilökohtaista varajäsentä.
  Valtuusto valitsee jäsenistä johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
  Johtokunnan varsinaisista jäsenistä on vähintään kuuden (6) oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Johtokunnan tehtävät

 • Vaasan talotoimen osalta johtokunta
  päättää vuokrausperiaatteista, sisäisten vuokrien osalta kaupunginhallituksen määrittelemien suuntaviivojen pohjalta
  päättää kaupungin tarvitsemien tilojen vuokralle ottamisesta
  laatii kaupungin toimitilahankkeiden hankesuunnitelmat tulosalueiden tekemien tarveselvitysten pohjalta sekä suunnittelee ja toteuttaa uudisrakennus- ja perusparannushankkeet valtuuston hyväksymien toimitilahankinnan yleisten menettelytapaohjeiden pohjalta.

Vaasan Veden osalta johtokunta

 •  päättää vesi- ja jätevesimaksuista, liittymis- ja toimitusehdoista sekä Vaasan Vesiliikelaitoksen muista maksuista.

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä kiinteistökehityspäällikkö Hanna Pekkala
  p. 040 739 7273
  s-posti: hanna.pekkala@vaasa.fi

Tietoa Teknisten liikelaitosten johtokunnasta

 • Teknisten liikelaitosten johtokunnan tehtäväalue muodostuu seuraavista tulosalueista

Vaasan Talotoimi – liikelaitos
Vaasan Vesi – liikelaitos

Teknisten liikelaitosten johtokunta kuuluu Teknisen toimen tulosalueeseen, jota johtaa Markku Järvelä.
Teknisen toimen toiminnasta ja tehtävistä säädetään Teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden toimintasäännöllä.

Johtokunnan kokoonpano

 • Johtokunnassa on yhdeksän (9) valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja (9) henkilökohtaista varajäsentä.
  Valtuusto valitsee jäsenistä johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
  Johtokunnan varsinaisista jäsenistä on vähintään kuuden (6) oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Johtokunnan tehtävät

 • Vaasan talotoimen osalta johtokunta
  päättää vuokrausperiaatteista, sisäisten vuokrien osalta kaupunginhallituksen määrittelemien suuntaviivojen pohjalta
  päättää kaupungin tarvitsemien tilojen vuokralle ottamisesta
  laatii kaupungin toimitilahankkeiden hankesuunnitelmat tulosalueiden tekemien tarveselvitysten pohjalta sekä suunnittelee ja toteuttaa uudisrakennus- ja perusparannushankkeet valtuuston hyväksymien toimitilahankinnan yleisten menettelytapaohjeiden pohjalta.

Vaasan Veden osalta johtokunta

 •  päättää vesi- ja jätevesimaksuista, liittymis- ja toimitusehdoista sekä Vaasan Vesiliikelaitoksen muista maksuista.

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä kiinteistökehityspäällikkö Hanna Pekkala
  p. 040 739 7273
  s-posti: hanna.pekkala@vaasa.fi

Teknisten liikelaitosten johtokunta kokoontuu

tiistaisin klo 16.30, Teknisen viraston 2. kerroksessa, osoitteessa Kirkkopuistikko 26 A.