Ohita valikko

Teknisten liikelaitosten johtokunta

Johtokunta toimii tekninen toimen alaisuudessa.

Valtuustokausi 1.6.2017 – 31.5.2021

Puheenjohtaja: Seppo Korpi
Varapuheenjohtaja: Pentti Risberg
Esittelijät: Irma Hyry, Tapio Ollikainen
Kaupunginhallituksen edustaja: Mauri Ollila 1.6.2019 -31.5.2021
Läsnäolo- ja puheoikeus: Sebastian Rönnlund ja Päivi Saukkoranta
Pöytäkirjanpitäjä: Hanna Pekkala, varalla Jari Jantunen

Kokouspäivät 2020

 • tammikuu
  21.1.
 • helmikuu
  18.2.
 • maaliskuu
  24.3.
 • huhtikuu
  21.4.
 • toukokuu
  19.5.
 • kesäkuu
  16.6.
 • elokuu
  25.8.
 • syyskuu
  22.9.
 • lokakuu
  20.10.
 • marraskuu
  17.11.
 • joulukuu
  15.12.
 • Johtokunta voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja tai sopia lisäkokouksistai.
 • Kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä kokousta seuraavana tiistaina kaupungin internetsivuilla.

Tietoa Teknisten liikelaitosten johtokunnasta

 • Teknisten liikelaitosten johtokunnan tehtäväalue muodostuu seuraavista tulosalueista

Vaasan Talotoimi – liikelaitos
Vaasan Vesi – liikelaitos

 • Teknisten liikelaitosten johtokunta kuuluu Teknisen toimen tulosalueeseen, jota johtaa Markku Järvelä.
 • Teknisen toimen toiminnasta ja tehtävistä säädetään Teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden toimintasäännöllä.

Johtokunnan kokoonpano

 • Johtokunnassa on yhdeksän (9) valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja (9) henkilökohtaista varajäsentä.
 • Valtuusto valitsee jäsenistä johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
 • Johtokunnan varsinaisista jäsenistä on vähintään kuuden (6) oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Johtokunnan tehtävät

Vaasan talotoimen osalta johtokunta

 • päättää vuokrausperiaatteista, sisäisten vuokrien osalta kaupunginhallituksen määrittelemien suuntaviivojen pohjalta
 • päättää kaupungin tarvitsemien tilojen vuokralle ottamisesta
 • laatii kaupungin toimitilahankkeiden hankesuunnitelmat tulosalueiden tekemien tarveselvitysten pohjalta sekä suunnittelee ja toteuttaa uudisrakennus- ja perusparannushankkeet valtuuston hyväksymien toimitilahankinnan yleisten menettelytapaohjeiden pohjalta.

Vaasan Veden osalta johtokunta

 •  päättää vesi- ja jätevesimaksuista, liittymis- ja toimitusehdoista sekä Vaasan Vesiliikelaitoksen muista maksuista.

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä, kiinteistökehityspäällikkö Hanna Pekkala
  p. 040 739 7273
  s-posti: hanna.pekkala@vaasa.fi
 • pöytäkirjanpitäjä, verkostopäällikkö Jari Jantunen
  p. 06 325 4173
  s-posti: jari.jantunen@vaasa.fi

Tietoa Teknisten liikelaitosten johtokunnasta

 • Teknisten liikelaitosten johtokunnan tehtäväalue muodostuu seuraavista tulosalueista

Vaasan Talotoimi – liikelaitos
Vaasan Vesi – liikelaitos

 • Teknisten liikelaitosten johtokunta kuuluu Teknisen toimen tulosalueeseen, jota johtaa Markku Järvelä.
 • Teknisen toimen toiminnasta ja tehtävistä säädetään Teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden toimintasäännöllä.

Johtokunnan kokoonpano

 • Johtokunnassa on yhdeksän (9) valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja (9) henkilökohtaista varajäsentä.
 • Valtuusto valitsee jäsenistä johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
 • Johtokunnan varsinaisista jäsenistä on vähintään kuuden (6) oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Johtokunnan tehtävät

Vaasan talotoimen osalta johtokunta

 • päättää vuokrausperiaatteista, sisäisten vuokrien osalta kaupunginhallituksen määrittelemien suuntaviivojen pohjalta
 • päättää kaupungin tarvitsemien tilojen vuokralle ottamisesta
 • laatii kaupungin toimitilahankkeiden hankesuunnitelmat tulosalueiden tekemien tarveselvitysten pohjalta sekä suunnittelee ja toteuttaa uudisrakennus- ja perusparannushankkeet valtuuston hyväksymien toimitilahankinnan yleisten menettelytapaohjeiden pohjalta.

Vaasan Veden osalta johtokunta

 •  päättää vesi- ja jätevesimaksuista, liittymis- ja toimitusehdoista sekä Vaasan Vesiliikelaitoksen muista maksuista.

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä, kiinteistökehityspäällikkö Hanna Pekkala
  p. 040 739 7273
  s-posti: hanna.pekkala@vaasa.fi
 • pöytäkirjanpitäjä, verkostopäällikkö Jari Jantunen
  p. 06 325 4173
  s-posti: jari.jantunen@vaasa.fi

Teknisten liikelaitosten johtokunta kokoontuu

tiistaisin klo 16.30, Teknisen viraston 2. kerroksessa Kirkkopuistikko 26 A