Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko

Teknisten liikelaitosten johtokunta

Johtokunta toimii tekninen toimen alaisuudessa.

Puheenjohtaja: Seppo Korpi
Varapuheenjohtaja: Pentti Risberg
Esittelijät: Irma Hyry, Tapio Ollikainen
Kaupunginhallituksen edustaja: Mauri Ollila 1.6.2019 -31.5.2021
Läsnäolo- ja puheoikeus: Sebastian Rönnlund ja Päivi Saukkoranta
Pöytäkirjanpitäjä: Hanna Pekkala
Valtuustokausi 1.6.2017 – 31.5.2021

Kokouspäivät 2020

 • tammikuu 21.1.
  helmikuu 18.2.
  maaliskuu 24.3.
  huhtikuu 21.4.
  toukokuu 19.5.
  kesäkuu 16.6.

elokuu 25.8.
syyskuu 22.9.
lokakuu 20.10.
marraskuu 17.11.
joulukuu 15.12.

Kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä kokousta seuraavana tiistaina kaupungin verkkosivuilla.
Johtokunta voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja tai sopia lisäkokouksistai.

Tietoa Teknisten liikelaitosten johtokunnasta

 • Teknisten liikelaitosten johtokunnan tehtäväalue muodostuu seuraavista tulosalueista

Vaasan Talotoimi – liikelaitos
Vaasan Vesi – liikelaitos

Teknisten liikelaitosten johtokunta kuuluu Teknisen toimen tulosalueeseen, jota johtaa Markku Järvelä.
Teknisen toimen toiminnasta ja tehtävistä säädetään Teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden toimintasäännöllä.

Johtokunnan kokoonpano

 • Johtokunnassa on yhdeksän (9) valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja (9) henkilökohtaista varajäsentä.
  Valtuusto valitsee jäsenistä johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
  Johtokunnan varsinaisista jäsenistä on vähintään kuuden (6) oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Johtokunnan tehtävät

 • Vaasan talotoimen osalta johtokunta
  päättää vuokrausperiaatteista, sisäisten vuokrien osalta kaupunginhallituksen määrittelemien suuntaviivojen pohjalta
  päättää kaupungin tarvitsemien tilojen vuokralle ottamisesta
  laatii kaupungin toimitilahankkeiden hankesuunnitelmat tulosalueiden tekemien tarveselvitysten pohjalta sekä suunnittelee ja toteuttaa uudisrakennus- ja perusparannushankkeet valtuuston hyväksymien toimitilahankinnan yleisten menettelytapaohjeiden pohjalta.

Vaasan Veden osalta johtokunta

 •  päättää vesi- ja jätevesimaksuista, liittymis- ja toimitusehdoista sekä Vaasan Vesiliikelaitoksen muista maksuista.

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä, kiinteistökehityspäällikkö Hanna Pekkala
  p. 040 739 7273
  s-posti: hanna.pekkala@vaasa.fi

Tietoa Teknisten liikelaitosten johtokunnasta

 • Teknisten liikelaitosten johtokunnan tehtäväalue muodostuu seuraavista tulosalueista

Vaasan Talotoimi – liikelaitos
Vaasan Vesi – liikelaitos

Teknisten liikelaitosten johtokunta kuuluu Teknisen toimen tulosalueeseen, jota johtaa Markku Järvelä.
Teknisen toimen toiminnasta ja tehtävistä säädetään Teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden toimintasäännöllä.

Johtokunnan kokoonpano

 • Johtokunnassa on yhdeksän (9) valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja (9) henkilökohtaista varajäsentä.
  Valtuusto valitsee jäsenistä johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
  Johtokunnan varsinaisista jäsenistä on vähintään kuuden (6) oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Johtokunnan tehtävät

 • Vaasan talotoimen osalta johtokunta
  päättää vuokrausperiaatteista, sisäisten vuokrien osalta kaupunginhallituksen määrittelemien suuntaviivojen pohjalta
  päättää kaupungin tarvitsemien tilojen vuokralle ottamisesta
  laatii kaupungin toimitilahankkeiden hankesuunnitelmat tulosalueiden tekemien tarveselvitysten pohjalta sekä suunnittelee ja toteuttaa uudisrakennus- ja perusparannushankkeet valtuuston hyväksymien toimitilahankinnan yleisten menettelytapaohjeiden pohjalta.

Vaasan Veden osalta johtokunta

 •  päättää vesi- ja jätevesimaksuista, liittymis- ja toimitusehdoista sekä Vaasan Vesiliikelaitoksen muista maksuista.

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä, kiinteistökehityspäällikkö Hanna Pekkala
  p. 040 739 7273
  s-posti: hanna.pekkala@vaasa.fi

Teknisten liikelaitosten johtokunta kokoontuu

tiistaisin klo 16.30, Teknisen viraston 2. kerroksessa, osoitteessa Kirkkopuistikko 26 A.