Ohita valikko

Teknisten liikelaitosten johtokunta

Teknisten liikelaitosten johtokunta toimii tekninen toimen alaisuudessa.

Valtuustokausi 1.6.2017 – 31.5.2021

Puheenjohtaja: Seppo Korpi
Varapuheenjohtaja: Pentti Risberg
Esittelijät: Irma Hyry, Tapio Ollikainen
Kaupunginhallituksen edustaja: 1.6.2019 -31.5.2021 Mauri Ollila
Läsnäolo- ja puheoikeus: Sebastian Rönnlund ja Päivi Saukkoranta
Pöytäkirjanpitäjä: Hanna Pekkala, varalla Jari Jantunen

Kokouspäivät 2019

 • 22.1., 19.2., 19.3., 16.4., 21.5., 18.6.
 • 20.8.
 • 17.9.
 • 22.10.
 • 19.11.
 • 20.11. keskiviikko
 • 17.12.
 • Johtokunta voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja tai sopia lisäkokouksistai.
 • Kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä kokousta seuraavana tiistaina kaupungin internetsivuilla

Tietoa Teknisten liikelaitosten johtokunnasta

Teknisten liikelaitosten johtokunnan tehtäväalue muodostuu seuraavista tulosalueista

 1. Vaasan Talotoimi – liikelaitos
 2. Vaasan Vesi – liikelaitos

Teknisten liikelaitosten johtokunta kuuluu Teknisen toimen tulosalueeseen, jota johtaa Markku Järvelä.
Teknisen toimen toiminnasta ja tehtävistä säädetään Teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden toimintasäännöllä.

Johtokunnan kokoonpano

 1. Johtokunnassa on yhdeksän (9) valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja (9) henkilökohtaista varajäsentä.
 2. Valtuusto valitsee jäsenistä johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
 3. Johtokunnan varsinaisista jäsenistä on vähintään kuuden (6) oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Johtokunnan tehtävät

Vaasan talotoimen osalta johtokunta

 1. päättää vuokrausperiaatteista, sisäisten vuokrien osalta kaupunginhallituksen määrittelemien suuntaviivojen pohjalta
 2. päättää kaupungin tarvitsemien tilojen vuokralle ottamisesta
 3. laatii kaupungin toimitilahankkeiden hankesuunnitelmat tulosalueiden tekemien tarveselvitysten pohjalta sekä suunnittelee ja toteuttaa uudisrakennus- ja perusparannushankkeet valtuuston hyväksymien toimitilahankinnan yleisten menettelytapaohjeiden pohjalta.

Vaasan Veden osalta johtokunta

 1.  päättää vesi- ja jätevesimaksuista, liittymis- ja toimitusehdoista sekä Vaasan Vesiliikelaitoksen muista maksuista.

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä, kiinteistökehityspäällikkö Hanna Pekkala
  p. 040 739 7273
  s-posti: hanna.pekkala@vaasa.fi
 • pöytäkirjanpitäjä, verkostopäällikkö Jari Jantunen
  p. 06 325 4173
  s-posti: jari.jantunen@vaasa.fi

Tietoa Teknisten liikelaitosten johtokunnasta

Teknisten liikelaitosten johtokunnan tehtäväalue muodostuu seuraavista tulosalueista

 1. Vaasan Talotoimi – liikelaitos
 2. Vaasan Vesi – liikelaitos

Teknisten liikelaitosten johtokunta kuuluu Teknisen toimen tulosalueeseen, jota johtaa Markku Järvelä.
Teknisen toimen toiminnasta ja tehtävistä säädetään Teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden toimintasäännöllä.

Johtokunnan kokoonpano

 1. Johtokunnassa on yhdeksän (9) valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja (9) henkilökohtaista varajäsentä.
 2. Valtuusto valitsee jäsenistä johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
 3. Johtokunnan varsinaisista jäsenistä on vähintään kuuden (6) oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Johtokunnan tehtävät

Vaasan talotoimen osalta johtokunta

 1. päättää vuokrausperiaatteista, sisäisten vuokrien osalta kaupunginhallituksen määrittelemien suuntaviivojen pohjalta
 2. päättää kaupungin tarvitsemien tilojen vuokralle ottamisesta
 3. laatii kaupungin toimitilahankkeiden hankesuunnitelmat tulosalueiden tekemien tarveselvitysten pohjalta sekä suunnittelee ja toteuttaa uudisrakennus- ja perusparannushankkeet valtuuston hyväksymien toimitilahankinnan yleisten menettelytapaohjeiden pohjalta.

Vaasan Veden osalta johtokunta

 1.  päättää vesi- ja jätevesimaksuista, liittymis- ja toimitusehdoista sekä Vaasan Vesiliikelaitoksen muista maksuista.

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä, kiinteistökehityspäällikkö Hanna Pekkala
  p. 040 739 7273
  s-posti: hanna.pekkala@vaasa.fi
 • pöytäkirjanpitäjä, verkostopäällikkö Jari Jantunen
  p. 06 325 4173
  s-posti: jari.jantunen@vaasa.fi

Teknisten liikelaitosten johtokunta kokoontuu

tiistaisin klo 16.30, Teknisen viraston 2. kerroksessa Kirkkopuistikko 26 A