Ohita valikko

Teknisten liikelaitosten johtokunta

Johtokunta toimii kaupunkiympäristön toimialan alaisuudessa.

Puheenjohtaja Seppo Korpi
Varapuheenjohtaja Peter Remahl
Esittelijät Pekka Rouhiainen, Tapio Ollikainen
Kaupunginhallituksen edustaja Mauri Ollila
Läsnäolo- ja puheoikeus Sebastian Rönnlund ja Päivi Saukkoranta
Pöytäkirjanpitäjä Taina Tyni, varalla Tarja Teppo
Valtuustokausi 1.8.2021 -31.5.2025

Kokouspäivät 2024

Yliviivattu kokous on peruttu.

tammikuu 30.1.
helmikuu 20.2.
maaliskuu 26.3.
huhtikuu 23.4.
toukokuu 21.5.
kesäkuu 18.6.

elokuu 27.8.
syyskuu 24.9.
lokakuu 22.10.
marraskuu 26.11.
joulukuu 17.12.

Johtokunta voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja tai sopia lisäkokouksista hallintosäännön mukaisesti.

Kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä kokousta seuraavana tiistaina kaupungin verkkosivuilla

Tietoa Teknisten liikelaitosten johtokunnasta

 • Teknisten liikelaitosten johtokunnan tehtäväalue muodostuu seuraavista tulosalueista

Vaasan Talotoimi – liikelaitos
Vaasan Vesi – liikelaitos

Teknisten liikelaitosten johtokunta kuuluu kaupunkiympäristön toimialan tulosalueeseen, jota johtaa Markku Järvelä.
Kaupunkiympäristön toimialan toiminnasta ja tehtävistä säädetään Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten tulosalueiden toimintasäännöllä.

Johtokunnan kokoonpano

 • Johtokunnassa on yhdeksän (9) valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja (9) henkilökohtaista varajäsentä.
  Johtokunnan varsinaisista jäsenistä on vähintään kuuden (6) oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
  Valtuusto valitsee johtokunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Johtokunnan tehtävät

 • Vaasan talotoimen osalta johtokunta
  päättää vuokrausperiaatteista, sisäisten vuokrien osalta kaupunginhallituksen määrittelemien suuntaviivojen pohjalta
  päättää kaupungin tarvitsemien tilojen vuokralle ottamisesta
  laatii kaupungin toimitilahankkeiden hankesuunnitelmat tulosalueiden tekemien tarveselvitysten pohjalta sekä suunnittelee ja toteuttaa uudisrakennus- ja perusparannushankkeet valtuuston hyväksymien toimitilahankinnan yleisten menettelytapaohjeiden pohjalta.

Vaasan Veden osalta johtokunta

 •  päättää vesi- ja jätevesimaksuista, liittymis- ja toimitusehdoista sekä Vaasan Vesiliikelaitoksen muista maksuista.

Lisätietoa

 • pöytäkirjanpitäjä Taina Tyni
  p. 06 325 4153 tai 040 355 6752
  s-posti taina.tyni@vaasa.fi

Tietoa Teknisten liikelaitosten johtokunnasta

 • Teknisten liikelaitosten johtokunnan tehtäväalue muodostuu seuraavista tulosalueista

Vaasan Talotoimi – liikelaitos
Vaasan Vesi – liikelaitos

Teknisten liikelaitosten johtokunta kuuluu kaupunkiympäristön toimialan tulosalueeseen, jota johtaa Markku Järvelä.
Kaupunkiympäristön toimialan toiminnasta ja tehtävistä säädetään Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten tulosalueiden toimintasäännöllä.

Johtokunnan kokoonpano

 • Johtokunnassa on yhdeksän (9) valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja (9) henkilökohtaista varajäsentä.
  Johtokunnan varsinaisista jäsenistä on vähintään kuuden (6) oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
  Valtuusto valitsee johtokunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Johtokunnan tehtävät

 • Vaasan talotoimen osalta johtokunta
  päättää vuokrausperiaatteista, sisäisten vuokrien osalta kaupunginhallituksen määrittelemien suuntaviivojen pohjalta
  päättää kaupungin tarvitsemien tilojen vuokralle ottamisesta
  laatii kaupungin toimitilahankkeiden hankesuunnitelmat tulosalueiden tekemien tarveselvitysten pohjalta sekä suunnittelee ja toteuttaa uudisrakennus- ja perusparannushankkeet valtuuston hyväksymien toimitilahankinnan yleisten menettelytapaohjeiden pohjalta.

Vaasan Veden osalta johtokunta

 •  päättää vesi- ja jätevesimaksuista, liittymis- ja toimitusehdoista sekä Vaasan Vesiliikelaitoksen muista maksuista.

Lisätietoa

 • pöytäkirjanpitäjä Taina Tyni
  p. 06 325 4153 tai 040 355 6752
  s-posti taina.tyni@vaasa.fi

Teknisten liikelaitosten johtokunta kokoontuu

tiistaisin klo 16.30, Teknisen viraston 2. kerroksessa, osoitteessa Kirkkopuistikko 26 A, Vaasan Veden eri toimipisteissä tai Teams-palvelun kautta.