Ohita valikko
Rakennustyömaa

Talotoimi

Talotoimen tehtävänä on tuottaa toimitilapalveluita kaupungin eri hallinnonalojen tarpeisiin. Talotoimi vastaa hallinnassaan olevien kohteiden ylläpidosta sekä tilojen isännöinnistä ja vuokrauksesta. Tämän lisäksi Talotoimi vastaa kaupungin investointiohjelman mukaisesti talonrakennushankkeiden rakennuttamisesta.

Talotoimella on hallinnassaan toimitiloja noin 390 000 m2, joista noin 94 % on kaupungin omistamia kohteita. Hallinnassa olevista tiloista noin 90 % on vuokrattu kaupungin sisäiseen käyttöön. Merkittävimpiä käyttäjäryhmiä ovat koulut ja päiväkodit sekä sosiaali- ja terveystoimi.

Talotoimen tavoitteena on tuottaa kustannustehokkaita toimitilapalveluita siten, että tilojen käyttäjillä on käytössään tarkoituksenmukaiset, turvalliset ja terveelliset toimitilat. Tämän lisäksi Talotoimen tavoitteena on huolehtia hallinnassaan olevan rakennusomaisuuden arvon säilymisestä.

Vaasan Talotoimea johtaa toimitilajohtaja Tapio Ollikainen.

Kiinteistöhallinto ja kehitys

Yksikkö vastaa kiinteistötoiminnan ohjauksesta ja kehittämisestä sekä kaupungin tilojen vuokraamisesta ja isännöinnistä. Suurin osa tiloista on kaupungin omien yksiköiden käytössä.

toimitilajohtaja Tapio Ollikainen 040 066 5090
toimitilapäällikkö Pekka Lahti 040 715 5520
vuokra-asiat Heidi Tiilikainen 040 749 9709
tilakartoitukset Ahti Salonen 040 569 8008
talousasiantuntija Taina Piiroinen 040 735 4571
ostolaskut Mari Jussila 040 542 3961

Rakennuttaminen

Rakennuttamisyksikkö vastaa rakennus- ja korjaushankkeiden suunnittelusta ja tilaamisesta sekä toteutuksen valvonnasta. Tilojen toimivuus, tarkoituksenmukaisuus ja monikäyttöisyys ovat käyttäjille tärkeitä asioita ; niinpä tarvekartoitus ja kohteen suunnittelu toteutetaankin yhteistyössä loppukäyttäjän kanssa. Erityistä huomioita kiinnitetään tila- energia- ja kustannustehokkuuteen sekä kosteuden ja tiiveyden hallintaan. Vuotuinen investointitaso on noin 15 – 20 miljoonaa euroa.

rakennuttajapäällikkö Emilia Sorama 040 184 6100
projektipäällikkö Teemu Ranta 040 530 9767
projekti-insinööri Maria Österholm 040 592 2291
rakennusvalvoja Arto Ågren 040 615 8524
LVIA-asiantuntija Kari-Pekka Virta 040 635 3005
sähköasiantuntija Risto Herttua 040 545 0910
suunnitteluavustaja Soile Åkers 040 649 2265

Ylläpito

Ylläpitoyksikkö kartoittaa jatkuvasti rakennusten kunnossapito-, huolto-, hoito-. ja peruskorjaustarpeita yhteistyössä palveluyksiköiden kanssa. Kartoitusten pohjalta laaditaan ja toteutetaan niin vuotuiset kuin pitkän tähtäyksenkin ylläpito- ja peruskorjausohjelmat. Erityishuomio kohdistetaan energiatehokkuuteen, turvallisuuteen, terveelliseen sisäilmaan ja kustannustehokkuuteen. Yksikkömme satsaa nopeaan ja asiantuntevaan palveluun myös vikatilanteissa.

kiinteistöpäällikkö Hanna Pekkala 040 739 7273
LVIAS-huoltopäällikkö Mikko Pekkarinen 040 836 4468
kiinteistömanageri Kåre Skoglund 040 581 3137
kiinteistömanageri Esa Rantamäki 040 538 2171
kiinteistömanageri Tommi Tervo 040 623 4638
kiinteistömanageri Sami Seppälä 040 359 2559
kunnossapitopäällikkö Timo Kinnari 040 489 5840
sisäilma-asiantuntija Kalevi Aho 040 740 8026
rakennussuunnittelija Mervi Tuurinkoski 040 569 1946
Yhteystiedot

Yhteystiedot:

puhelin:

sähköpostiyhteys:

Käyntiosoite:

Laskutusosoite:
PL517 65101 Vaasa

Postiosoite:
PL2 65101 Vaasa

Verkkolaskutusosoite:
ovt-tunnus: 00370 20960 26008
operaattori: CGI
välittäjätunnus: 00370 357 5029