Förbigå menyn

Rådet för kulturell mångfald

Rådet för kulturell mångfald lyder under stadsstyrelsen.

Ordförande Lotta Alhonnoro
Vice ordförande Ramieza Mahdi
Föredragare Hanna Kakko
Ungdomsfullmäktigens representant
Stadsstyrelsens representant Monica Sirén-Aura
Protokollförare Riitta Kevari
Stadsstyrelsens mandatperiod 1.6.2023 – 31.5.2025

Mötesdagar 2024

februari 15.2
april 11.4
maj 23.5

september 26.9
november 21.11

Mötesdagar 2023

februari 9.2
april 13.4
maj 25.5

oktober 5.10
november 23.11
december 7.12

Mötesprotokollen finns framlagda på stadens webbplats.

Ställningstagande av Vasas råd för kulturell mångfald för goda befolkningsrelationer (pdf)

Läs mera om Rådet för kulturell mångfald

Stadsstyrelsen tillsätter rådet för kulturell mångfald för sin mandattid. Rådet är ett rådgivande organ, som för sin del främjar integreringen av invandrarna och strävar efter
att påverka den service som invandrarna ges.

Rådet för kulturell mångfald hette förre Invandrarådet som inrättades år 2006. Till följd av en fullmäktigemotion har namnet bytts efter årets 2021 kommunalval.

Rådets sammansättning:

Rådet har tretton (13) ledamöter och tretton (13) personlig ersättare.

ledamot + ersättare
Stadsstyrelsen 1 + 1
Stadsstyrelsens välfärdsektion 1 + 1
Nämnden för fostran och undervisning 1 + 1
Utbildningsnämnden 2 + 2
Kultur- och idrottsnämnden 1 + 1
Stadsmiljönämnden 1 + 1
Invandrarrepresentanter 6 + 6
Den ledamot som representerar stadsstyrelsen utnämns till ordförande för rådet för kulturell mångfald. Vice ordförande väljs bland de övriga ledamöterna.
Som hjälp och beredningsorgan för rådet för kulturell mångfald fungerar en sakkunniggrupp, som föreslår sex (6) invandrarledamöter och lika många ersättare till rådet.

Rådets uppgifter:

 • Rådet för kulturell mångfald är ett rådgivande organ, vars uppgift är:
  att framlägga förslag och initiativ och ge utlåtanden till stadens myndigheter i ärenden som gäller invandrare för förbättrande av deras ställning och utvecklande av den service de behöver
  att främja samarbetet mellan myndigheterna och invandrarna och deras organisationer samt olika myndigheters samarbete i invandrarärenden
  att ordna information och rådgivning om sitt verksamhetsområde
  att årligen lämna in en verksamhetsberättelse över sin verksamhet
  att behandla övriga av stadsstyrelsen förordnade ärenden

Tilläggsuppgifter

 • föredragare Hanna Kakko
  tel. +358 40 087 7217
  e-post hanna.kakko@vaasa.fi
 • Welcome office palveluneuvoja Petra Winberg
  tel. +358 6 325 1551
  e-post welcome.office@vaasa.fi

Läs mera om Rådet för kulturell mångfald

Stadsstyrelsen tillsätter rådet för kulturell mångfald för sin mandattid. Rådet är ett rådgivande organ, som för sin del främjar integreringen av invandrarna och strävar efter
att påverka den service som invandrarna ges.

Rådet för kulturell mångfald hette förre Invandrarådet som inrättades år 2006. Till följd av en fullmäktigemotion har namnet bytts efter årets 2021 kommunalval.

Rådets sammansättning:

Rådet har tretton (13) ledamöter och tretton (13) personlig ersättare.

ledamot + ersättare
Stadsstyrelsen 1 + 1
Stadsstyrelsens välfärdsektion 1 + 1
Nämnden för fostran och undervisning 1 + 1
Utbildningsnämnden 2 + 2
Kultur- och idrottsnämnden 1 + 1
Stadsmiljönämnden 1 + 1
Invandrarrepresentanter 6 + 6
Den ledamot som representerar stadsstyrelsen utnämns till ordförande för rådet för kulturell mångfald. Vice ordförande väljs bland de övriga ledamöterna.
Som hjälp och beredningsorgan för rådet för kulturell mångfald fungerar en sakkunniggrupp, som föreslår sex (6) invandrarledamöter och lika många ersättare till rådet.

Rådets uppgifter:

 • Rådet för kulturell mångfald är ett rådgivande organ, vars uppgift är:
  att framlägga förslag och initiativ och ge utlåtanden till stadens myndigheter i ärenden som gäller invandrare för förbättrande av deras ställning och utvecklande av den service de behöver
  att främja samarbetet mellan myndigheterna och invandrarna och deras organisationer samt olika myndigheters samarbete i invandrarärenden
  att ordna information och rådgivning om sitt verksamhetsområde
  att årligen lämna in en verksamhetsberättelse över sin verksamhet
  att behandla övriga av stadsstyrelsen förordnade ärenden

Tilläggsuppgifter

 • föredragare Hanna Kakko
  tel. +358 40 087 7217
  e-post hanna.kakko@vaasa.fi
 • Welcome office palveluneuvoja Petra Winberg
  tel. +358 6 325 1551
  e-post welcome.office@vaasa.fi

Rådet för kulturell mångfald sammanträder

torsdagar kl. 16.30, i Styrelsegården, adress Vasaesplanaden 10