Ohita valikko
Meri ja kumisaappaat

Terveydensuojelu

Vaasan kaupungin ympäristötoimen terveydensuojelu toimii ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella Vaasan kaupunki ja Laihian kunta.

Terveydensuojelun tavoitteena on ihmisten terveyden ylläpitäminen ja edistäminen. Valvonnan tavoitteena on ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa elinympäristössä esiintyviä terveyshaittoja.

Terveydensuojeluun kuuluvia tehtäviä ovat mm. päiväkotien, oppilaitosten, sosiaalialan yksiköiden, kauneudenhoitotilojen, majoitustilojen, yleisten uima-allastilojen ja liikuntatilojen terveydellisten olosuhteiden valvonta sekä uimavesien ja juomaveden laadun valvonta.

Tarkastus

Terveydensuojelu tekee valvontakohteisiin tarkastuksia vuosittain laadittavan valvontasuunnitelman mukaan. Tarkastustiheys perustuu terveydensuojeluviranomaisen tekemään riskinarviointiin. Uima- ja juomavesien laaduntarkkailua toteutetaan laaditun valvontatutkimusohjelman ja näytteenottosuunnitelman mukaan.

Terveydensuojelu tarkastaa ja antaa tarvittaessa todistuksia kansainvälisessä liikenteessä olevien alusten saniteettitoimenpiteistä ja saniteettitoimenpiteistä vapauttamisesta. Lisäksi varaudutaan antamaan ruumiinkuljetuslupia.

Ilmoituksenvarainen toiminta

Terveydensuojelulain piiriin kuuluvan toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle sellaisen toiminnan perustamisesta tai käyttöönotosta, josta voi aiheutua terveyshaittaa asiakkaille tai asumiselle. Kirjallinen ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos toiminta edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Ilmoituksesta terveydensuojeluviranomainen antaa ilmoituksen tekijälle todistuksen vastaanottamisesta ja kirjaa ilmoituksen tiedot tietojärjestelmään, jolloin toiminta tulee valvonnan piiriin.

Poikkeuksena ilmoituksenvaraisesta toiminnasta ovat talousvettä toimittavan laitoksen, jolla on omaa veden tuotantoa tai käsittelyä. Näiden on haettava toimintansa hyväksymistä kunnan terveydensuojeluviranomaiselta. Hakemuksesta laaditaan hyväksymispäätös.

Ilmoitusvelvollisuus koskee muun muassa seuraavia toimintoja:

 • julkinen majoitushuoneisto
 • yleisölle avoin kuntosali ja muu liikuntatila, sauna, kylpylä, uimahalli, uimala ja uimaranta
 • koulu tai oppilaitos, opetuksen järjestäminen sekä kerho
 • päivä-, lasten- tai vanhainkoti
 • vastaanottokeskus
 • solarium, tatuointi, kauneushoitola tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihon käsittelyä tai -hoitoa
 • muut vastaavat laitokset tai huoneistot, joissa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjämäärä ja toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa
 • talousvettä toimittavaa laitosta, jolla ei ole omaa vedenottoa tai vedenkäsittelyä
 • talousveden käyttöä osana julkista tai kaupallista toimintaa (toimija ei ole talousvettä toimittava laitos)
 • yhteisessä käytössä olevaa vedenottamoa tai vesisäiliötä (väh. 50 henkilön tarpeisiin tai väh. 10 m3/vrk)

Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoitusjärjestelmä ilppa

Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoitusjärjestelmä ilppa on nyt valtakunnallisessa käytössä. ilppa-palvelussa voi ilmoittaa useimpien elintarvike- ja terveydensuojelualan toimintojen

 • aloittamisesta
 • olennaisesta muuttumisesta
 • lopettamisesta
 • yrittäjän vaihtumisesta

Tällaisia toimintoja ovat mm. majoitustoiminta, päiväkoti ja uima-allastilat. ilpasta ilmoituksen tiedot menevät paikallisen valvontayksikön käsiteltäväksi sähköisesti. Vastaavasti toimijat pääsevät näkemään ilppa-palvelusta omat tietonsa.

ilppa-palvelun teknisestä ylläpitämisestä vastaa Ruokavirasto. Lue lisää ilppa-palvelusta Ruokaviraston sivulta.

 • Rottapopulaation kasvun ehkäisemiseksi kiinteistönhaltijoiden on tärkeää huolehtia kiinteistöllään, ettei rotille ole tarjolla ruokaa. Kiinteistönhaltijan on torjuttava rottia kiinteistöllään, mikäli niitä havaitsee.

Terveydensuojelun yhteystiedot

Terveysvalvonnan yhteissähköposti

Vaasan kaupungin ympäristöosasto