Ohita valikko
Vesihana

Talousvesivalvonta

Talousveden laatua seurataan säännöllisesti vesilaitoksen ja valvontaviranomaisen yhdessä laatiman valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Näytteenottomäärät perustuvat veden käyttäjä- tai toimitusmääriin. Myös elintarvikehuoneistot ja majoitus- tai kokoontumishuoneistot, joilla on oma talousvesikaivo kuuluvat talousveden valvonnan piiriin. Yksityisten talousvesikaivojen tutkimuksista vastaa kaivon omistaja.

Terveydensuojeluviranomainen antaa ohjeita vesinäytteiden ottamiseksi sekä tarvittaessa ohjeita kaivon puhdistamiseksi tai kunnostamiseksi.

Talousvesivalvonnan yhteystiedot