Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Rottahavainnot

Rottapopulaation kasvun ehkäisemiseksi kiinteistönhaltijoiden on tärkeää huolehtia, ettei rotille ole tarjolla ravintoa kaupungissa. Rottahavainnon voi ilmoittaa nyt sähköisesti. 

Ilmoita rottahavainnosta

Tee rottahavainnosta ilmoitus sähköisessä palvelussa

Lomakkeella pyydetään ilmoittamaan havaintopäivämäärä ja kellonaika, rottien sekä havaintojen määrä.

Tärkeää on merkitä havaintopaikka karttaan. Kartan voi kohdistaa havaintopaikkaan siirtämällä ja lähentämällä karttaa tai hakemalla osoitteella. Sen jälkeen sijainnin voi merkitä karttaa klikkaamalla. Kartalle tulee sininen merkki osoittamaan havaintopaikkaa. Lomakkeelle voi jättää myös vapaamuotoisen kuvauksen tilanteesta sekä lisätä kuvan. 

Ilmoittamispalvelun kautta terveydensuojelu saa havainnot paikkatietona, mikä mahdollistaa ilmoitusten tarkastelun helposti ja havainnollisesti. Sähköisen ilmoituspalvelun on toteuttanut Vaasan kaupungin paikkatietopalvelut.

Keinoja ehkäistä rottapopulaation kasvua

Rottapopulaatio voimistuu, kun ravintoa on hyvin tarjolla. Kiinteistönhaltijan tulee huolehtia siitä, ettei kiinteistöllä ole ylimääräistä ravintoa rottien saatavilla. Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa kiinteistönomistajaa tai -haltijaa toimenpiteisiin terveyshaittaa aiheuttavien vahinkoeläinten hävittämiseksi kiinteistöltä.

  •  Kaupungissa asuvista rotista suurin osa elää viemärissä. Viemäriin laitettu ruoka ja etenkin rasva on rotalle juhla-ateria. Vessanpönttöön kuuluu ainoastaan ulosteet, wc-paperi ja erilaiset pesuvedet. Ruuantähteet laitetaan jäteastiaan (tai kompostoriin), ei wc-pönttöön!
  • Huolehdi, että kiinteistön jäteastiat ovat ehjiä ja tyhjennys on tarpeeksi usein. Kannen tulee mennä aina kiinni. Jätteitä ei saa jättää lojumaan roska-astioiden viereen.
  • Ruokajätteen kompostointi on sallittua ainoastaan suljetussa ja lämpöeristetyssä kompostorissa. Avokompostiin saa laittaa ainoastaan puutarhajätettä.
  • Lintuja ei pidä ruokkia sulan maan aikana. Kun maa on jäässä, tulee ruokinnassa käyttää ruokinta-automaatteja, ruokaa ei saa heittää suoraan maahan. Ruokintapaikka tulee pitää siistinä.

Rottien hävittäminen

Jos kiinteistöllä kuitenkin havaitaan rottia, on syytä asentaa loukkuja tai hankkia ammattimainen tuholaistorjuja paikalle. Kemikaalilain mukaan henkilö, joka on suorittanut tuholaistorjujan tutkinnon, voi toimia ammattimaisena tuholaistorjujana. Tuholaistorjuntaa tekevät yritykset löytyvät Tukesin tuholaistorjunnan yritysrekisteristä

Rottien aiheuttamat haitat

Rotta hankkii elantonsa ihmisten jättämistä elintarvikkeista. Rotat syövät ainoastaan pienen osan niistä, mutta saastuttavat ulosteillaan huomattavasti suurempia määriä. Rotat voivat myös levittää erilaisia tauteja ihmisiin ja kotieläimiin, kuten salmonellaa ja E. coli -bakteeria. Lisäksi rotat voivat aiheuttaa huomattavaa vahinkoa rakenteille, kaapeleille, laitteille ja pakkauksille.