Ohita valikko
Auringonlasku Saaristo

Ympäristötoimi

Ympäristötoimeen kuuluvat ympäristöosasto ja eläinlääkintä.

Ympäristöosasto

Ympäristöosaston tehtäviin kuuluvat ympäristönsuojelun sekä ympäristöterveydenhuollon, kuten terveydensuojelun ja elintarvikevalvonnan viranomaistehtävät. Toimintaan kuuluu myös maa-ainesasioiden ja jätehuollon valvonta. Terveysvalvonnan osalta Vaasa ja Laihia muodostavat yhteistoiminta-alueen. Tavoitteena on edistää ympäristön terveellisyyttä ja viihtyisyyttä sekä kestävää kehitystä.

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluu toimia, joilla pyritään varmistamaan elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus. Tehtävät liittyvät elintarviketurvallisuuden, terveydensuojelun ja tupakkalain valvontaan sekä eläinlääkintähuoltoon ja eläinsuojeluun.

Eläinlääkintä

Eläinlääkintä tarjoaa eläinlääkintäpalveluita Vaasan ja Laihian alueilla. Ympärivuorokautinen eläinlääkäripäivystys hoidetaan yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Lisäksi eläinlääkintä valvoo lihan- ja maidontuotantoa, eläinsuojelulain noudattamista sekä huolehtii ennaltaehkäisevästä eläinlääkintätyöstä.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä