Ohita valikko
Mies

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Arviointikertomus 2022 on julkaistu

Julkaistu: 8.6.2023

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022 on julkaistu. Arviointikertomuksessa käsitellään muun muassa kaupungin vuonna 2022 hyväksytyn strategian toimeenpanoa sekä uudenlaista strategisiin ohjausryhmiin perustuvaa johtamisjärjestelmää. Lisäksi arvioidaan kaupunkikonsernin taloudellisia lähtökohtia sekä niin sanottujen kriisikuntakriteerien kehitystä.   

Arviointikertomuksessa tarkastellaan kaupungin toimialoille tai tulosalueille asetettujen tavoitteiden toteutumista, tänä vuonna esimerkiksi kaavoituksen sekä Vaasan seudun jätelautakunnan osalta. Lisäksi arviointikertomuksessa käsitellään laajempien strategiassa määriteltyjen kokonaisuuksien, kuten kaupunkilaisten hyvinvoinnin tai hiilineutraaliuden edistämistä.

Arviointikertomus on laadittu saavutettavaan muotoon Vaasan kaupungin sivuille vaasa.fi. PDF-muotoinen versio on kaupunginvaltuuston 12.6.2023 kokouksen esityslistan liitteenä.

Tutustu arviointikertomukseen www-sivuilla: www.vaasa.fi/arviointikertomus-2022

Esityslistat ja pöytäkirjat: https://www.vaasa.fi/tietoa-vaasasta-ja-seudusta/vaasan-kaupungin-organisaatio-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/esityslistat-poytakirjat-viranhaltijapaatokset-kuulutukset-ja-toimielinten-jasenet/

Lisätietoja:

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Heimo Hokkanen, p. 040 557 6611, heimo.hokkanen@vaasa.fi