Förbigå menyn
Man

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Utvärderingsberättelsen 2022 är publicerad

Publicerad: 8.6.2023

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2022 har publicerats. I utvärderingsberättelsen behandlas bland annat verkställandet av stadens strategi som godkänts år 2022 och det nya ledningssystemet som baserar sig på strategiska ledningsgrupper. Dessutom utvärderas stadskoncernens ekonomiska utgångspunkter samt utvecklingen av så kallade kriskommunskriterier.

I utvärderingsberättelsen kontrolleras förverkligandet av de mål som ställts upp för stadens sektorer och resultatområden, i år kontrolleras till exempel målen för planläggningen och Vasaregionens avfallsnämnd. I utvärderingsberättelsen behandlas också främjandet av mer omfattande helheter som fastställts i strategin, så som invånarnas välmående eller klimatneutralitet.

Utvärderingsberättelsen har uppgjorts i ett tillgängligt format på Vasa stads webbplats vaasa.fi. En PDF-version finns bifogat i föredragningslistan från stadsförvaltningens möte 12.6.2023.

Bekanta dig med utvärderingsberättelsen på adressen: https://www.vaasa.fi/sv/utvarderingsberattelse-2022/

Föredragningslistor och protokoll: https://www.vaasa.fi/sv/info-om-vasa-och-regionen/vasa-stad-organisation-och-beslutsfattande/beslutsfattande/foredragningslistor-protokoll-och-tjansteinnehavarbeslut/

Tilläggsuppgifter:

Revisionsnämndens ordförande Heimo Hokkanen, tel. 040 557 6611, heimo.hokkanen@vaasa.fi