Förbigå menyn
Asiakas lainaa kirjan

Artikelkategorier: Nyheter

Förslag: besparingar på cirka 3,2 miljoner euro inom kultur och idrott

Publicerad: 12.4.2024

Vasa stads balanseringsprogram för ekonomin åren 2024-2027 påverkar även kultur- och idrottsservicen. Kultur- och idrottsnämnden behandlar sparåtgärder på sitt sammanträde 16.4.2024. Efter behandlingen i nämnden går sparförslagen vidare till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.

Vasa stad har påbörjat ett balanseringsprogram för ekonomin. Målet är att inom stadens verksamhet hitta objekt där det kan sparas cirka 40-50 miljoner euro under åren 2024-2027. Sparkravet beror till stor del på kommunekonomins allmänt försvagade läge till följd av minskade skatteintäkter och statsandelar, och detta gäller även för många andra kommuner i Finland.

Inom kultur- och idrottsservicen har det varit väldigt svårt att hitta sparobjekt och det finns inga lätta mål. Man strävar dock efter att upprätthålla en god nivå på den grundläggande servicen, berättar bildningsdirektör Christina Knookala.

Sparförslag för kulturverksamhet

För nämnden föreslås att de största besparingarna för stadsorkestern söks i de årliga investeringarna dvs. i praktiken av instrumentanskaffningar.  Den största besparingen för Kaupunginteatteri kommer från att operaverksamheten läggs ned.

Som största besparing för kultur- och biblioteksservicens del föreslås att Brändö bibliotek stängs. Med betraktande av placeringen av bibliotekens verksamhetsenheter ligger Brändö bibliotek så nära huvudbiblioteket att den läggs ned framom andra närliggande bibliotek.

I Vasa stads museer söker man besparingar bland annat genom att minska öppettiderna, varvid museerna skulle vara stängda från söndag till tisdag. För närvarande är museerna stänga endast på måndagar. När museerna är stängda kan personalen digitalisera museets stora samling och förbereda för en eventuell flytt av samlingen.

Sparförslag för idrottsservicen

I fråga om Vasa stads idrottsservice föreslås för nämnden att träningsturer för barn och unga ska bli avgiftsbelagda i lokaler som förvaltas av Vasa stad från och med hösten 2024.

Därtill föreslås att simhallens kassa ska vara stängd på söndagar och simhallens öppettider på helgerna minskas med två timmar per dag. Den gruppträning som staden erbjuder skulle också minska.

Ekonomin i balans år 2027

Besparingar måste göras för att stadens ekonomi ska vara i balans senast 2027.  Det huvudsakliga syftet med stadens anpassningsplaner är att hitta bestående besparingar, få ekonomin i balans och skuldsättningen att avta.

Stadsdirektör Tomas Häyry vill ge tro på en bättre framtid och se längre framåt.

– Befolkningstillväxten och de industriella investeringarna ger en fingervisning om att vi kan förvänta oss bättre tider och vi kan fortfarande trygga en service av god nivå och kvalitet för invånarna i fortsättningen. Sparkrav känns tuffa för oss alla, men tillsammans tar vi oss igenom de svåra tiderna.