Ohita valikko
Lapset piirtää

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Esitys: varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen säästöt noin 8,2 miljoonaa euroa

Julkaistu: 12.4.2024

Vaasan kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2024-2027 vaikuttaa myös varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintaan. Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee säästötoimenpiteitä kokouksessaan 17.4.2024. Lautakuntakäsittelyn jälkeen säästöesitykset etenevät kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle.

Vaasan kaupungilla on käynnissä talouden tasapainottamisohjelma. Tavoitteena on löytää kaupungin toiminnasta noin 40-50 miljoonan euron säästöt vuosille 2024-2027. Säästöpaine johtuu pitkälti kuntatalouden yleisesti heikentyneestä tilanteesta verotulojen ja valtionosuuksien vähentymisen takia ja koskee näin myös useita muita kuntia Suomessa.

– Sivistystoimessa säästöt eivät vaikuta lakisääteisiin palveluihin kuten esimerkiksi varhaiskasvatuksen henkilökunnan määrään. Perusopetuksessa opetuksen määrää eli vuosiviikkotunteja ehdotetaan karsittavan mahdollisimman vähän (0,02 vuosiviikkotuntia), jotta opetuksen perustehtävä ei vaarannu, kertoo sivistystoimenjohtaja Christina Knookala.

Perusopetuksen säästöesitykset

Lautakunnalle esitetään, että perusopetuksessa suurimpia säästöjä haettaisiin lakkauttamalla Tervajoen koulu (syksy 2026), lopettamalla yläkoulujen kouluvalmentajatoiminta sekä lakkauttamalla syksystä 2025 alkaen 1. ja 2. luokan oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta, joka ei ole lakisääteistä toimintaa.

Myös maksuttoman koulukuljetuksen kilometrirajaa esitetään nostettavan vastaamaan lain vähimmäisrajaa. Esityksen mukaan 1. ja 2. luokan oppilaiden maksuttoman koulukuljetuksen raja nousisi viiteen kilometriin aiemman kolmen sijasta.

Myös painotetun opetuksen (kielikylpy, musiikkiluokat, englanninkielinen opetus) maksuttomista oppilaskuljetuksista luovutaan.

Varhaiskasvatuksen säästöesitykset

Varhaiskasvatuksessa suurimpia säästöjä esitetään haettavan Tervajoen päiväkodin lakkauttamisella (2026) sekä päiväkoti Leipurin lakkauttamisella (31.7.2025). Lisäksi lakkautettavaksi esitetään ryhmäperhepäiväkoti Veitikkaa (31.7.2025).

Säästöjä saadaan myös avoimen varhaiskasvatuksen toiminnan lopettamisella toukokuussa 2024. sekä Klemettilän päiväkodin lakkauttamisella 30.6.2024. Avoimen varhaiskasvatuksen sekä Klemettilän päiväkodin lakkauttamisesta tehtiin päätös jo marraskuussa 2023.

Lisäksi säästöjä haetaan keskittämällä vuorohoito yhteen päiväkotiin (Punahilkan päiväkoti), jolloin vuorohoito loppuisi Villin lännen päiväkodissa 1.8.2024.

Toisen asteen, opistojen sekä nuorisopalveluiden säästöesitykset

Myös toisen asteen oppilaitoksissa (Vamia ja lukiot), Vaasan opistoissa ja nuorisopalveluissa on listattu säästöesityksiä koulutuslautakunnalle, joka kokoontuu käsittelemään niitä 18.4.2024.

Suurimmat säästöt kertyivät Vamialta, jossa käytiin erilliset yhteistoimintaneuvottelut. Ne päättyivät tammikuussa.

Kansalaisopisto Almassa sekä taiteen perusopetuksessa Kuula-opistolla ja Taikonilla säästöjä haetaan muun muassa korottamalla asiakasmaksuja ja kasvattamalla opetusryhmien kokoja.

Nuorisopalveluissa säästöjä haetaan muun muassa hanketoiminnan tehostamisella, harventamalla nuorisotilojen aukioloa lauantaisin sekä lyhentämällä nuorisotyöntekijöiden työaikaa kesällä viikonloppuiltaisin.

Talous tasapainoon vuonna 2027

Kaupungin sopeuttamissuunnitelmien pääasiallisena tarkoituksena on hakea pysyviä säästöjä, saada talous tasapainoon ja velkaantuminen hidastumaan. Säästöjä on tehtävä, jotta kaupungin talous olisi tasapainossa vuoteen 2027 mennessä.

Kaupunginjohtaja Tomas Häyry haluaa valaa uskoa tulevaisuuteen ja katsoa pidemmälle tulevaan.

– Väestönkasvu ja teolliset investoinnit antavat viitteitä siitä, että meillä on luvassa parempia aikoja, ja pystymme jatkossa edelleen turvaamaan asukkaille hyvät ja laadukkaat palvelut. Säästövaatimukset tuntuvat meistä jokaisesta raskailta, mutta yhdessä pääsemme vaikeiden aikojen yli.