Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Hietasaaren kahvilalle etsitään vuokralaista

Julkaistu: 15.3.2021

Vaasan kaupunki hakee vuokralaista Hietasaaren kahvilarakennukselle ja tarjoaa samalla mahdollisuuden rakennuksen vieressä olevan ranta- ja vesialueen vuokraukselle.

Vaasan kaupunki pyytää määrämuotoisia tarjouksia Hietasaaren kahvilarakennuksen ja vieressä olevan ranta- ja vesialueen vuokraamisesta. Lisätietoja vuokrauksen kohteesta, ehdoista ja vastuista löydät liitteestä 1.

Tarjoukset jätetään tarjouslomakkeella, johon tarjoajan tulee liittää tarkentavina dokumentteina esitys harjoitettavasta liiketoiminnasta ja tuotettavista palveluista, todistus tarjoajan luottokelpoisuudesta sekä todistus tarjouksen allekirjoittajan nimenkirjoitusoikeudesta.

Tarjoaja voi esittää tarjouksen myös pelkän kahvilarakennuksen vuokraamisesta. Näyttöjä kiinnostuneille järjestetään pyydettäessä ajanjaksolla 22.-26.3.2021.

Tarjoukset lähetetään sähköpostilla osoitteisiin: kirjaamo@vaasa.fi ja vesa.lehtinen@vaasa.fi. Sähköpostin aihekentässä tulee olla maininta ”Tarjous, Hietasaaren kahvila”.

Lisätietoja antaa: kuntatekniikka Vesa Lehtinen, p. 040 8465172

Liitteet:

Liite 1. Hietasaaren kahvilan tarjouspyyntö
Liite 2. Hietasaaren kahvilan tarjouslomake
Liite 3. Hietasaaren kahvilan pohjapiirustukset
Liite 4. Hietasaaren kahvila, yleiskartta
Liite 5. Hietasaaren kahvila, tarkempi karttaote