Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Hulevesimaksuun ehdotetaan muutoksia ensi vuodesta lähtien

Julkaistu: 26.3.2021

Vaasan kaupungin tekninen lautakunta käsittelee 31.3. järjestettävässä kokouksessaan hulevesimaksujen muutosta 1.1.2022 lähtien. Työryhmän ehdotuksen mukaan hulevesimaksun määräämisen perusteet päivitetään niin, että jatkossa maksun suuruuteen vaikuttaa paitsi kiinteistön pinta-ala, myös kiinteistötyyppi.

Vaasassa hulevesimaksu määräytyy tällä hetkellä ainoastaan kiinteistön pinta-alan perusteella. Kaikki kiinteistöt huomioiden Vaasan maksutaso on vertailukuntiin nähden keskimääräistä edullisempi. Kun sama vertailu tehdään kiinteistötyypeittäin, nousevat omakotitalotonttien hulevesimaksut keskiarvoa kalliimmiksi, kun muut kiinteistöt jäävät keskiarvon alapuolelle.

Työryhmän ehdotuksessa kiinteistöt jaetaan 1.1.2022 lähtien maksuluokkiin sekä kiinteistön koon, että kiinteistötyypin perusteella. Tämän mahdollistamana erityisesti suurempien omakoti- ja paritalotonttien maksuja lasketaan ja muiden kiinteistöjen maksuja korotetaan porrastetusti koon ja tyypin mukaisesti.

Muutoksen tavoitteena on mahdollisimman kohtuullinen ja tasapuolinen hulevesimaksu kaikkien käyttäjien kannalta.

– Vaasa on ollut ottamassa käyttöön hulevesimaksuja ensimmäisten joukossa. Taksamäärittelyjä on tarkasteltu saatujen palautteiden ja kokemusten sekä muiden kaupunkien vertailutietojen perusteella. Työryhmä on päätynyt esittämään hulevesien muodostumisen näkökulmasta aikaisempaa tasapuolisempaa mallia, joka hyödyttää erityisesti sellaisia kiinteistötyyppejä, joilla on suhteessa enemmän vettä läpäisevää pinta-alaa, kuntatekniikan johtaja Jukka Talvi toteaa.

Ennen kuin tekninen lautakunta päättää mahdollisesta taksapäivityksestä, varataan kiinteistön omistajille ja haltijoille, sekä muillekin mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta asettamalla taksapäivitys nähtäville 1.-30.4.2021 väliseksi ajaksi.

Listateksti on nähtävillä kaupungin nettisivuilla.