Ohita valikko
Lapsia koulussa

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Kasvatus- ja opetuslautakunta: perusopetuksessa ei säästetä aamu- ja iltapäivätoiminnasta tai yleisopetuksen koulukyydeistä

Julkaistu: 18.4.2024

Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli säästötoimenpiteitä kokouksessaan 17.4.2024. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että pienimpien oppilaiden aamu- ja iltapäivätoimintaa ei lakkauteta eikä koulukuljetusten kilometrirajoja nosteta.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ehdotetut säästötoimenpiteet herättivät lautakunnassa paljon keskustelua. Pisimpään keskusteltiin Tervajoen päiväkodin ja koulun lakkauttamisesta.

Lautakunnalle oli esitetty, että suurimpia säästöjä perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa haettaisiin lakkauttamalla Tervajoen koulu ja päiväkoti syksyllä 2026.

Lautakunta päätti äänestyksen jälkeen ehdottaa kaupunginhallitukselle, että koulu ja päiväkoti saavat lisäaikaa vuoteen 2027 saakka aluepoliittisin perustein, sillä edellytyksellä, että valtuusto huojentaa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen säästövaadetta vastaavalla summalla.

Lautakunta ei halua lopettaa kouluvalmentajatoimintaa

Lautakunta päätti myös esittää eteenpäin kaupunginhallitukselle, ettei 1. ja 2. luokan oppilaiden aamu- ja iltapäivätoimintaa lakkauteta. Säästötoimenpide korvataan toimintamaksun tarkistuksella. Tällä hetkellä huoltajilta perittävä oppilaskohtainen maksu aamu- ja iltapäivätoiminnasta on 120 euroa.

Lautakunta päätti yksimielisesti, ettei kouluvalmentajia irtisanota sillä edellytyksellä, että valtuusto huojentaa perusopetuksen säästövaadetta vastaavalla summalla.

Lautakunta päätti myös esittää, ettei maksuttoman koulukuljetuksen kilometrirajaa nosteta kolmesta viiteen kilometriin, sillä edellytyksellä, että valtuusto huojentaa perusopetuksen säästövaadetta vastaavalla summalla.

Painotetun opetuksen (kielikylpy, musiikkiluokat, englanninkielinen opetus) osalta lautakunta hyväksyi esityksen, että maksuttomista oppilaskuljetuksista luovutaan.

Varhaiskasvatuksessa säästöjä haetaan yksiköiden sulkemisilla sekä vuorohoidon keskittämisellä

Varhaiskasvatuksen osalta lautakunnalle esitettiin, että päiväkoti Leipuri sekä ryhmäperhepäiväkoti Veitikka lakkautettaisiin 31.7.2025.

Lisäksi esitettiin, että vuorohoito keskitettäisiin yhteen päiväkotiin (Punahilkan päiväkoti), jolloin vuorohoito loppuisi Villin lännen päiväkodissa 1.8.2024.

Lautakunta hyväksyi molemmat esitykset ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Tasapainottamisesitykset etenevät kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle

Lautakuntakäsittelyn jälkeen talouden tasapainottamisesitykset etenevät kaupunginhallitukselle 22.4. ja kaupunginvaltuustolle 29.4.

Vaasan kaupungilla on käynnissä talouden tasapainottamisohjelma. Tavoitteena on löytää kaupungin toiminnasta noin 40–50 miljoonan euron säästöt vuosille 2024–2027.

Säästöpaine johtuu pitkälti kuntatalouden yleisesti heikentyneestä tilanteesta verotulojen ja valtionosuuksien vähentymisen takia ja koskee näin myös useita muita kuntia Suomessa.