Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Kolmannes vaasalaisista uskoo kaupunkinsa vetovoiman kasvuun – joukkoliikenteeseen toivotaan parannuksia

Julkaistu: 24.9.2021

Vaasan kaupunki toteutti 16.8.-5.9. sähköisen Tulevaisuuden Vaasa -kyselyn, johon vastasi 1473 kaupunkilaista. Kysely on osa kaupungin strategian päivitystyötä ja sen avulla haluttiin selvittää kaupunkilaisten ja yrittäjien ajatuksia ja toiveita tulevaisuuden Vaasasta sekä saada mahdollisimman moni mukaan kaupungin kehittämiseen. Tärkeimmiksi teemoiksi nousivat Vaasan vetovoimaisuus, joukkoliikenteen parantaminen sekä kaupungin ja sen eläväisyyden kehittäminen.

Opiskelijoiden osuus kaikista vastaajista oli 28,1 prosenttia (414). Kyselyyn käytettiin aikaa keskimäärin noin 14 minuuttia ja vastauksia saatiin tasaisesti kaikenikäisiltä vaasalaisilta.

– Loistavaa, että tuli näin paljon vastauksia ja myös opiskelijat lähtivät mukaan näin sankoin joukoin. Kyselyssä saadut vastaukset välitetään elokuussa aloittaneelle, uudelle valtuustolle, joka ottaa vastaukset huomioon uuden strategian suunnittelussa ja lopullisessa hyväksynnässä, sanoo Vaasan kaupungin talous- ja strategiajohtaja Miia Äkkinen.

Vaasan vetovoimaan vankka usko

Kyselyyn vastanneista peräti 73 prosenttia katsoo, että Vaasan vetovoima tulee kasvamaan selvästi tai hieman tulevien vuosien kuluessa. 34 prosenttia vastaajista on täysin, ja 49 prosenttia jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa, että Vaasa on opiskelijaystävällinen kaupunki. Opiskelijoiden mielestä Vaasa on erinomainen opiskelijakaupunki. Heistä noin puolet uskoo jäävänsä Vaasaan opintojen jälkeen ja vain viidennes näkee tulevaisuutensa selkeästi jossain muualla. Reilu kolmannes opiskelijoista ei vielä tiedä, mihin aikoo asettua valmistumisen jälkeen.

Vaasan vahvuuksia ovat kyselyn tulosten perusteella opiskelijaystävällisyyden lisäksi koulutus ja vahva vientisektori sekä energiasektori. Haasteena taas pidetään kilpailua osaajista, liikkumisen sujuvuutta ja palvelujen saatavuutta.

– Tämä tulos kannustaa meitä työssämme ja on hienoa nähdä, että Vaasan vetovoimaan on kaupunkilaisillakin näin vankka usko. Kehitettävääkin tietysti löytyy, mutta nyt tiedämme, mihin kaupunkilaiset haluaisivat valtuuston keskittyvän seuraavan neljän vuoden aikana erityisesti. Mukavaa, että kaupunkilaiset haluavat olla mukana kehittämässä tulevaisuuden Vaasaa. Suuri kiitos kaikille vastaajille, sanoo Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

Asuinalueisiin ollaan tyytyväisiä

Peräti 77 prosenttia vastaajista on joko jokseenkin tai täysin tyytyväisiä asuinalueeseensa kokonaisuutena. Ylivoimainen enemmistö, peräti 83 prosenttia vastaajista, on tyytyväinen asuinalueensa luonnonläheisyyteen ja elinympäristöönsä 76 prosenttia vastaajista.

Joukkoliikenteeseen kaivattaisiin lisää palvelutarjontaa ja reittejä. Myös pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden olosuhteisiin kaivataan parannusta, vaikka puitteet ovat monen mielestä kaupungissa jo nyt varsin hyvät. Kaupunkiin kaivataan koronaviruspandemian jälkeen lisää eläväisyyttä ja urbaanin hengen palauttamista. 42 prosenttia vastaajista ei katso keskustan olevan tarpeeksi vetovoimainen. Kyselystä ilmenee, että vaasalaiset kaipaavat laajemminkin kaupungin urbaanin hengen vahvistamista. Varsinkin tapahtumia ja miellyttäviä kaupunkitiloja toivotaan lisää.

Opiskelijoiden vaakakupissa Vaasaan jäämistä suunnitellessa painavat erityisesti työ ja toimeentulo, asuminen ja luonnonläheisyys, mutta suurimpia puutteita tällä hetkellä nähdään työmahdollisuuksien lisäksi etenkin joukkoliikenteessä, sekä jonkin verran kaupungin eläväisyydessä, vapaa-ajan mahdollisuuksissa ja kulttuuritarjonnassa.

– Vaasan joukkoliikenne uudistuu kesällä 2022 sekä järjestämistavan että linjaston osalta. Liftin palvelutasosta muun muassa vuorotiheyden osalta on suunniteltu reilusti nykyistä parempaa. On hienoa nähdä, että myös kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on kaupunkilaisten mieleen. Yhdessä liikenteen sähköistymisen kanssa tämä lupaa hyvää kaupungin hiilineutraalisuustavoitteille ja varmasti vetovoimallekin, kommentoi Vaasan kaupungin kuntatekniikan johtaja Jukka Talvi.

Kyselyyn vastanneista 62,5 prosenttia oli naisia, miesten osuus vastaajista oli 31,5 prosenttia. Suurin osa vastaajista eli 73 prosenttia vastasi suomeksi, 21,5 prosenttia ruotsiksi ja 5,5 prosenttia englanniksi. Yritysten edustajilta saatiin 22 vastausta.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin iPad sekä lippuja kaupungin kulttuuripalveluihin, voittajiin on otettu yhteyttä henkilökohtaisesti. Arvontaan osallistui kyselyyn vastanneista 1118 henkilöä.