Förbigå menyn
Foto: Jukka Vähälummukka.

Artikelkategorier: Nyheter

Kultur- och idrottsnämnden föreslår att operan sätts på paus och att priserna på motionsturerna för vuxna höjs

Publicerad: 17.4.2024

Kultur- och idrottsnämnden behandlade sparåtgärder på sitt sammanträde 16.4.2024. Nämnden föreslår för stadsstyrelsen att ingen operaproduktion ska genomföras åren 2026-2027 och att priset på motionsturer för vuxna höjs. Nämnden vill trygga att man kommer till simhallen och museet också på söndagar.

Av de sparåtgärder som föreslås för kultur- och idrottstjänsterna väckte Vaasan kaupunginteatteris operaverksamhet, seniorernas motionsturer, kassatjänsterna på söndagar i simhallen och museernas söndagsöppethållning mest diskussion i nämnden.

Man vill inte att seniorernas motionsturer ska bli avgiftsbelagda och simhallens kassatjänster vill man att ska hålla öppet också på söndagar. Ersättande besparingar försöker man hitta genom att för stadsstyrelsen föreslå en höjning av priserna på motionsturer för vuxna.

Simhallen vill man fortsättningsvis ha öppen med de nuvarande öppettiderna under veckoslutet, utan att de förkortas med två timmar per dag. Nämnden gav inget alternativt sparförslag.

Nämnden föreslår också att en verksamhetsenhet vid museerna även i fortsättningen har öppet på söndagar. Nämnden gav inget alternativt sparförslag, I Vasa stads museer ingår fyra olika museiobjekt. Enligt de sparåtgärder som föreslås skulle museerna vara stängda från söndag till tisdag.

Operaverksamheten vill man inte läga ned helt, utan för stadsstyrelsen föreslås att ingen operaproduktion genomförs åren 2026–2027.

Balanseringsförslagen går vidare till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige

Som största besparing för kultur- och bibliotekstjänsternas del föreslås att Brändö bibliotek stängs.

I fråga om Vasa stads idrottsservice föreslogs för nämnden att träningsturer för barn och unga skulle bli avgiftsbelagda i lokaler som förvaltas av Vasa stad från och med hösten 2024. Nämnden betonade emellertid att avgifterna bör hållas rimliga (ca 3–8 euro/timme) beroende på salens storlek.

Nämnden godkände båda förslagen och sänder dem vidare till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige för godkännande.

Efter behandlingen i nämnden går förslagen till balansering av ekonomin vidare till stadsstyrelsen 22.4 och till stadsfullmäktige 29.4.

Vasa stad har påbörjat ett balanseringsprogram för ekonomin. Målet är att inom stadens verksamhet hitta objekt där det kan sparas cirka 40–50 miljoner euro under åren 2024–2027. Sparkravet beror till stor del på kommunekonomins allmänt försvagade läge till följd av minskade skatteintäkter och statsandelar, och detta gäller även för flera andra kommuner i Finland.