Ohita valikko
Nuoret

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Nuorten palveluita kehitetään Vaasassa monialaisessa yhteistyössä

Julkaistu: 11.4.2024

Vaasalaisille nuorille suunnattuja palveluita tuottavat niin kaupunki, hyvinvointialue, valtio kuin monet järjestöt ja yhdistykset. Kaikkien näiden tahojen yhteistyö ja keskustelu on tärkeää, jotta jokainen tietää mikä on kunkin tahon vastuu ja tehtävä.

Vaasassa toimii nuorisolaissa säädetty, monialainen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto. Verkosto koostuu paikallisten ja alueellisten nuorten palveluiden edustajista sekä mahdollisista vieraaksi kutsutuista palveluiden edustajista.

Verkosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Käytössä on vuosikello, johon on merkitty kullakin vuosineljänneksellä käsiteltävät aiheet.

Vaasaan tarvittaisiin nuorten päiväkeskus

Verkoston vuoden 2024 ensimmäisen kokouksen aiheena olivat etsivä nuorisotyö sekä nuorten työpajatoiminta.

– Kuulimme asiantuntijoiden tilannekatsaukset näitä toimintoja järjestäviltä tahoilta eli Vaasan kaupungilta sekä alueen yhdistyksiltä. Esitysten jälkeen käymme myös pitkiä ja rakentavia keskusteluja. Tällä kertaa kaikkien yhteinen toteamus oli, että Vaasaan tarvittaisiin nuorten päiväkeskus, jossa olisi monialaisesti tarjolla palveluita, kertoo Vaasan kaupungin sivistystoimenjohtaja Christina Knookala.

Keskusteluissa todettiin, että nykyiset nuorten palvelut ovat sirpaleisia, ja eri toimijoiden palvelut pysyvät erillään. Keskittäminen yhteen paikkaan auttaisi.

– Nuorilta itseltään on tullut myös palautetta, että olisipa sellainen paikka, jonne nuori aikuinen voi tulla myös niin, ettei hänellä ole mitään velvoitteita, kuten esimerkiksi työpajoissa. Ja että myös palveluita saisi kootusti tästä samasta paikasta, kertoo nuorisotoimenjohtaja Mika Pietilä.

Pitkäjänteistä, yhteistä työtä nuorten hyväksi

Kaupungin, hyvinvointialueen ja muiden toimijoiden yhteisen verkoston tapaamissa käsitellään tänä vuonna vielä nuorten työttömyystilannetta ja toimeentuloa, osallisuutta ja hyvinvointia sekä päihde- ja huumausaineiden käyttöön liittyvää tilannetta ja nuorten tekemiä väkivaltarikoksia. Lähiaikoina tapahtuneet väkivaltarikokset osoittavat, että monialainen ja laajasti tehty nuorisotyö on entistä tärkeämpää.

– Olemme saaneet mukana olevilta toimijoilta palautetta, että tämä verkosto on erittäin tärkeä tiedon jakamisen kannalta. Me kaikki nuorille palveluita tuottavat eri toimijat jaamme yhdessä tietoa ja ajankohtaista tilannekuvaa. Myös konkreettisia toimenpiteitä muotoutuu verkoston toiminnassa mukana olevien kumppaneiden välille, Pietilä kuvailee.

Monialaisen nuorten ohjaus- ja palveluverkoston nuorisolain mukaiset lakisääteiset tehtävät ovat

  • kasvu- ja elinoloja koskevan tiedon kokoaminen, arvioiminen ja vieminen paikallisen päätöksenteon tueksi
  • nuorille suunnattujen palveluiden yhteensovittamisen edistäminen, palveluohjauksen kehittäminen sekä tiedonvaihdon sujuvoittaminen.
  • yhteistyön edistäminen nuorisotoiminnan toteutumiseksi. Nuorisotoiminnalla tarkoitetaan nuorten itsensä luomaa ja tekemää toimintaa.