Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Ravilaakson yhteisöpuutarha tärkeänä osana alueen väliaikaiskäyttöä

Julkaistu: 21.7.2023

Ravilaaksoon rakentunut yhteisöpuutarha on osa Vaasan yliopiston Vaasa Spouse Programme-ohjelmaa, joka on suunnattu kaikkien Vaasan alueen korkeakoulujen ja yritysten kansainvälisten opiskelijoiden ja työntekijöiden puolisoille. Puutarha on syntynyt yhteistyössä Vaasan kaupungin kanssa ja on tärkeä osa Ravilaakson väliaikaiskäyttöä.

Ravilaaksoon kesällä valmistunut yhteisöpuutarha on osa Vaasa Spouse Programmen toimintaa. Yhteisöllinen puutarhaprojekti sai alkunsa loppukeväästä 2023 ja on monen organisaation yhteistyön tulos. Vaasan yliopiston Vaasa Spouse Programme-ohjelma on aloittanut toimintansa syksyllä 2022 yhteistyössä Vaasan kaupungin, Pohjanmaan TE- palveluiden sekä ELY-keskuksen kanssa.

– Koko Ravilaakson väliaikaiskäyttöhankkeen, kuten myös tämän viljelyprojektin kannalta, on yhteistyöllä aivan erityinen merkitys. Kukin ottaa vastuuta omasta osaamisalueestaan, Vaasan kaupungin kaavoitusarkkitehti Oliver Schulte-Tigges kertoo.

Yhteisöpuutarhaprojektin avulla Vaasa Spouse Programmen jäsenet pääsevät osaksi yhteisöä, jonka avulla kotiutuminen uuteen maahan on helpompaa. Yhteisöpuutarhaprojekti mahdollistaa myös tutustumisen suomalaiseen kulttuuriin puutarhanhoidon kautta.

Kaupunki mukana puutarhan toteutuksessa

Vaasan kaupungin eri toimialat ovat olleet aktiivisesti mukana Ravilaakson väliaikaiskäytön sekä yhteisöpuutarhan toteutuksessa.

– Olen eri yhteyksissä tuonut Ravilaakson tavoitteita esille ja tämä viljelyhanke löysikin Ravilaaksoon toisen hankkeen kautta. Sain projektikollegalta viestin, että nyt voisi olla olemassa hanke, joka saattaisi sopia Ravilaakson väliaikaiskäyttöhankkeeseen, Schulte-Tigges kertoo.

Vaasan kaupungin kuntatekniikan viheralueet-tiimi on ollut mukana yhteisöpuutarhan konkreettisessa toteutuksessa. Kaupunki tarjosi hankkeen puutarhalle Ravilaaksosta alueen sekä istutuslaatikot multineen ja vesisäiliöt kastelua varten.

Väliaikaiskäyttö kiinteänä osana Ravilaakson kehittämistyötä

Ravilaaksossa tavoitellaan monipuolista ja elävää kaupunkiympäristöä, johon toteutuu asumisen lisäksi monenlaisia palveluita ja erilaisia yhteisöllisiä tiloja. Ravilaakson väliaikaiskäyttöhanke tähtää tähän samaan tavoitteeseen.

– Väliaikaiskäyttöhankkeen tavoite on tehdä Ravilaaksoa ihmisille tunnetuksi ja luoda siitä rakennusaikana mahdollisimman viihtyisä ja turvallinen paikka. Rakentaminen tulee Ravilaaksossa kestämään vielä vuosia ja osaa alueesta voidaan käyttää puistonomaisesti melko pitkään. Kaupunkiviljelyä toivottiinkin Ravilaaksoon jo asemakaavaa valmisteltaessa asukkaiden toimesta ja sitä on mahdollista jatkaa myös alueen valmistuttua, Schulte-Tigges kertoo.

Väliaikaiskäyttö tulee olemaan kiinteä osa koko Ravilaakson kehittämistyötä ja alueen identiteetin syntymistä. Väliaikaiskäytön on tarkoitus olla matalan kynnyksen toimintaa, jossa myös eri toimijat voivat löytää toisensa, tehdä yhteistyötä sekä muodostaa uudenlaisia verkostoja.