Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Travdalens gemenskapsträdgård är en viktig del av den tillfälliga användningen av området

Publicerad: 21.7.2023

Travdalens gemenskapsträdgård har skapats som del av Vasa universitets program Vaasa Spouse Programme, som riktar sig till makarna till internationella studerande och arbetstagare i Vasaregionens högskolor och företag. Trädgården har uppstått som samarbete med Vasa stad och är en viktig del av den tillfälliga användningen av Travdalen.

Gemenskapsträdgården som under sommaren har blivit klar i Travdalen är en del av verksamheten i Vaasa Spouse Programme. Projektet med gemenskapsträdgården inleddes i slutet av våren 2023 och är ett resultat av samarbete mellan flera organisationer. Verksamheten för Vasa universitets program Vaasa Spouse Programme har börjat hösten 2022 som samarbete mellan Vasa stad, Österbottens AN-tjänster och NTM-centralen.

– Samarbetet har en alldeles speciell betydelse för projektet med den tillfälliga användningen av Travdalen, likaså som för det här odlingsprojektet. Var och en tar ansvar för sitt kompetensområde, berättar Vasa stads planläggningsarkitekt Oliver Schulte-Tigges om projektets gång.

Med hjälp av projektet med gemenskapsträdgården kommer medlemmarna i Vaasa Spouse Programme in i gemenskapen och har lättare att integreras i det nya landet. Med hjälp av projektet kan de även bekanta sig med den finska kulturen genom trädgårdsskötseln.

Staden är med och genomför trädgården

Olika sektorer i Vasa stad har aktivt varit med och genomfört den tillfälliga användningen av Travdalen och gemenskapsträdgården där.

– Jag har i olika sammanhang lyft fram målen kring Travdalen, och det här odlingsprojektet hittade till Travdalen via ett annat projekt. Min projektkollega skickade ett meddelande om ett projekt som kunde lämpa sig för projektet med den tillfälliga användningen av Travdalen, berättar Schulte-Tigges.

Teamet för grönområdena i Vasa stad har varit med och konkret genomfört gemenskapsträdgården. Staden erbjöd ett område i Travdalen som trädgård för projektet, där det anlades planteringslådor med jord samt vattenbehållare för bevattningen.

Den tillfälliga användningen som en fast del av utvecklingsarbetet i Travdalen

Travdalen strävar efter att bli en mångsidig och levande stadsmiljö, där det förutom boende finns service av olika slag och olika gemensamma utrymmen. Projektet med den tillfälliga användningen av Travdalen siktar på samma mål.

– Syftet med projektet med den tillfälliga användningen är att människorna ska bli medvetna om Travdalen och att den under byggtiden ska vara en så trivsam och trygg plats som möjligt. Travdalen kommer att byggas flera år till, och en del av området kan eventuellt användas som park ganska länge. Invånarna önskade stadsodling i Travdalen redan när detaljplanen bereddes, och det är möjligt att fortsätta med stadsodlingen också efter att området har blivit klart, berättar Schulte-Tigges.

Den tillfälliga användningen kommer att vara en fast del av hela Travdalens utveckling och uppkomsten av en områdesidentitet. Avsikten är att den tillfälliga användningen är verksamhet med låg tröskel, så att även olika aktörer kan hitta varandra, samarbeta samt bilda nya typer av nätverk.