Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Teeriniemen uudesta päiväkodista toivotaan kylän sydäntä

Julkaistu: 30.3.2021

Teeriniemelle valmistuu vuonna 2024 uusi päiväkoti. Alueen perheet ovat iloisia uudesta rakennuksesta ja toivovat hyvin suunniteltua, tervettä taloa sekä turvallista ympäristöä. Tämä käy ilmi tammikuussa tehdyn avoimen verkkokyselyn tuloksista.

Kuva: Teeriniemen nykyinen päiväkotirakennus

Verkkokysely oli esillä kaupungin verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavissa sekä Wilmassa tammikuussa 2020. Vastaajia oli yhteensä 94. Kyselyn avulla vanhemmilta ja alueen asukkailta kerättiin ehdotuksia ja mielipiteitä uuden päiväkodin suunnitteluun liittyen.

– Kaikki kyselyyn tulleet vastaukset on käyty läpi hankesuunnittelutyöryhmässä. Otamme myös lapsia mukaan suunnitteluun siinä vaiheessa, kun tilojen ja pihan suunnittelu etenee tarkempaan vaiheeseen, kertoo varhaiskasvatusjohtaja Anne Savola-Vaaraniemi.

Teeriniemen nykyinen, 1980-luvulla rakennettu päiväkotirakennus vaatisi lähivuosina mittavan peruskorjauksen, joten alueelle rakennetaan uusi päiväkoti ja vanha rakennus puretaan. Uuden päiväkodin arvioidaan valmistuvan vuonna 2024. Nykyinen päiväkotirakennus on käytössä siihen saakka, kunnes uusi rakennus on valmis.

Uutta päiväkotia esitetään rakennettavaksi nykyisen päiväkotirakennuksen läheisyyteen. Rakennus suunnitellaan kahdeksalle ryhmälle, joka on yhtä monta kuin Teeriniemen päiväkodissa on tälläkin hetkellä.

Lähimetsä, monipuolinen piha ja toimiva saattoliikenne

Kyselyssä moni toivoi lähimetsikön ja luonnontilaisten alueiden säilyttämistä. Aidatulle pihalle toivotaan tarpeeksi isoa, monipuolista ja virikkeellistä toimintaympäristöä, joka sopii eri-ikäisille lapsille sekä tasaista hiekkakenttää pallopelejä varten, joka voisi talvella toimia luistelu-alueena.

Vastauksissa ehdotettiin, että pihalla voisi sijaita myös hedelmäpuita, marjapensaita ja kasvatuslaatikoita.

94 prosenttia vastaajista pitää mahdollisuutta käyttää päiväkodin leikkipihaa päiväkodin ollessa suljettuna tärkeänä. Monien mielestä turvallisuutta lisäävä ja ilkivaltaa estävä kameravalvonta sekä pihan hyvän valaistus ovat tärkeitä.

Saattoliikenne sekä pyörän tai pyöräkärryn turvalliset säilyttämismahdollisuudet päivän aikana on huomioitava suunniteltaessa uutta päiväkotia. Lapsen tuominen ja hakeminen päiväkodista tulee olla helppoa ja turvallista, on kulkuväline mikä tahansa.

Toiveena iso liikuntasali

Päiväkodin sisätiloihin liittyen tärkeiksi asioiksi nousivat varsinkin tarve riittävän isoille ryhmäkohtaisille kuraeteisille, isolle liikuntasalille sekä mahdollisuus jakaa tiloja pienryhmätoimintaa varten.

– Kyselyn vastauksissa pidettiin myös tärkeänä sitä, että kaupunginosista löytyy paikkoja, joissa eri ryhmät ja yhdistykset voivat kokoontua ja jotka ovat lähellä asukkaita. Alueelle toivotaan ”kylän sydäntä”, Savola-Vaaraniemi kertoo.

Hankesuunnitelma valmistuu kevään aikana

Rakennusprojektissa on meneillään Vaasan kaupungin talotoimen vetämä hankesuunnitteluvaihe, jossa on mukana eri alojen asiantuntijoita ja sekä tulevien käyttäjien edustajia.

Hankesuunnitelma valmistuu kevään 2021 aikana, ja seuraavaksi se etenee kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

– Nykyisessä päiväkotikiinteistössä ei ole todettu olevan mitään terveydelle vaarallista eli siellä on turvallista olla siihen saakka, kunnes uudet tilat saadaan käyttöön, Savola-Vaaraniemi kertoo.

Koska uusi päiväkoti sijaitsee hankesuunnitelman mukaan vanhan vieressä, tulee sekä uuden rakentamisen että vanhan purkamisen suunnittelussa kiinnittää erityisen paljon huomioida lasten, huoltajien ja henkilökunnan turvalliseen liikkumiseen alueella sekä päiväkodin toimintaan rakennus- ja purkuaikana.