Ohita valikko
Kuvassa toimitusjohtaja Teijo Seppelin Kvarken Ports, toimitusjohtaja Fredrik Lunberg Umeå kommunföretag, projektipäällikkö Anna Måtts-Fransén Vaasanseudun kehitys VASEK, toimitusjohtaja Peter Ståhlberg Wasaline ja kaupunginjohtaja Tomas Häyry Vaasan kaupunki
Kuvassa toimitusjohtaja Teijo Seppelin Kvarken Ports, toimitusjohtaja Fredrik Lundberg Umeå kommunföretag, projektipäällikkö Anna Måtts-Fransén Vaasanseudun kehitys VASEK, toimitusjohtaja Peter Ståhlberg Wasaline ja kaupunginjohtaja Tomas Häyry Vaasan kaupunki

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Vaasan ja Uumajan välistä yhteyttä kehitetään vihreäksi kuljetuskäytäväksi

Julkaistu: 25.10.2023

Vaasan kaupunki, Uumajan kunta, Umeå Hamn AB, Umeå Kommunföretag AB, Wasaline ja Kvarken Ports ovat tehneet aiesopimuksen vihreästä kuljetuskäytävästä Uumajan ja Vaasan välille. Sopimus merkitsee vahvaa sitoutumista kestävän liikenteen edistämiseen sekä yhteistyöhön kaupunkien ja niiden toimijoiden välillä. Yhteistyöllä tavoitellaan yhteyden ilmastoneutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.

Iso-Britannia teki syksyllä 2021 aloitteen niin sanotusta Clydebank-julistuksesta. Sen allekirjoittaneet maat sitoutuvat yhdessä työskentelemään vähintään kuuden vihreän kuljetuskäytävän perustamiseksi 2020-luvun puoliväliin mennessä. Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä vihreiden kuljetuskäytävien määrä olisi jo huomattavasti suurempi. Julistuksen on allekirjoittanut 24 maata.

Vihreillä kuljetuskäytävillä tarkoitetaan päästöttömiä reittejä kahden tai useamman eri sataman välillä. Julistuksen mukaan tämä tarkoittaa, että polttoaineet eivät aiheuta kasvihuonekaasupäästöjä ilmakehään.

Tavoitteena on edistää yhteistyötä strategisten toimijoiden välillä, yksilöidä haasteita ja mahdollisia toimenpiteitä, sisällyttää mahdolliset toimenpiteet kansallisiin toimintasuunnitelmiin sekä ottaa huomioon, miten vihreät kuljetuskäytävät vaikuttavat ympäristöön ja sen kestävyyteen yleisellä tasolla.

Vaasa ja Uumaja pilotoimaan vihreitä kuljetuskäytäviä

Vaasa ja Uumaja jakavat pitkän ja historiallisen yhteyden Itämeren yli. Molemmat kaupungit ovat myös asettaneet merkittäviä ympäristötavoitteita ja pyrkivät olemaan ilmastoneutraaleja kaupunkeja tulevaisuudessa.

Yhteistyön tehostamisen tavoitteena on edistää vihreitä kuljetuskäytäviä ja vähentää merenkulun hiilidioksidipäästöjä innovatiivisten ja ympäristöystävällisten ratkaisujen avulla:

  • Toimia innoittajana ja edelläkävijänä vihreässä merenkulussa.
  • Kehittää elävä laboratorio hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.
  • Stimuloida uusia logistiikkaratkaisuja ja ympäristöystävällisiä innovaatioita.
  • Kehittää täysin fossiilivapaa multimodaalinen kuljetusketju.
  • Tavoitella ilmastoneutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.

Kvarken Ports ja Wasaline ovat mukana Ruotsissa kahdessa aloitteessa, joilla on edellytyksiä antaa arvokasta tietoa työn tueksi.

Toukokuussa 2022 pohjoismaiset ympäristö- ja ilmastoministerit sopivat erityisestä vihreiden kuljetuskäytävien pilottihanketta koskevasta julkilausumasta.

Norjalaisen luokituslaitoksen DNV:n vetämä hanke kohdistuu pohjoismaiden väliseen meriliikenteeseen ja tarkoituksena tunnistaa mahdollisia reittejä ja toimijoita, jotka haluavat solmia kumppanuuksia vihreistä kuljetuskäytävistä. Kartoituksessaan DNV on tunnistanut Vaasan ja Uumajan välisen reitin olevan toinen kahdesta kiinnostavimmasta pohjoismaisesta meriliikennekäytävästä 81 reitin joukossa.

Vaasan kaupunginhallitus käsitteli asian 16.10. ja Uumajan kunnanhallitus 17.10.