Förbigå menyn
På bilden VD Teijo Seppelin Kvarken Ports, VD Fredrik Lundberg Umeå kommunföretag, projektchef Anna Måtts-Fransén Vasaregionens UtvecklingVASEK, VD Peter Ståhlberg Wasaline och stadsdirektör Tomas Häyry Vasa stad
På bilden VD Teijo Seppelin Kvarken Ports, VD Fredrik Lundberg Umeå kommunföretag, projektchef Anna Måtts-Fransén Vasaregionens UtvecklingVASEK, VD Peter Ståhlberg Wasaline och stadsdirektör Tomas Häyry Vasa stad

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Förbindelsen mellan Vasa och Umeå utvecklas till en grön sjöfartskorridor

Publicerad: 25.10.2023

Vasa stad, Umeå kommun, Umeå Hamn AB, Umeå Kommunföretag AB, Wasaline och
Kvarken Ports har ingått ett intentionsavtal om en grön sjöfartskorridor mellan Umeå och Vasa. Avtalet innebär ett starkt engagemang för främjande av hållbar trafik och för samarbete mellan städerna och deras aktörer. Genom samarbetet eftersträvas att förbindelsen ska vara klimatneutral år 2030.

Storbritannien kom hösten 2021 med ett initiativ som gällde en så kallad Clydebank-deklaration. De länder som har undertecknat den förbinder sig att tillsammans arbeta för att minst sex gröna sjöfartskorridorer ska etableras före mitten av 2020-talet. Målet är att år 2030 ska antalet gröna korridorer redan vara avsevärt större. Deklarationen har undertecknats av 24 länder.

Med gröna sjöfartskorridorer avses utsläppsfria rutter mellan två eller flera hamnar. Enligt deklarationen innebär detta att bränslena inte orsakar utsläpp av växthusgaser i atmosfären.

Målet är att främja samarbetet mellan strategiska aktörer, specificera utmaningar och eventuella åtgärder, inbegripa de eventuella åtgärderna i de nationella handlingsplanerna samt beakta hur de gröna sjöfartskorridorerna påverkar miljön och dess hållbarhet på en allmän nivå.

Vasa och Umeå medverkar i ett pilotprojekt med gröna sjöfartskorridorer

Vasa och Umeå delar på en lång och historisk förbindelse över Östersjön. Båda städerna har också ställt upp betydande miljömål och strävar efter att vara klimatneutrala städer i framtiden.

Målet med att effektivera samarbetet är att främja gröna transportkorridorer och minska sjöfartens koldioxidutsläpp med hjälp av innovativa och miljövänliga lösningar:

  • Vara inspiratör och föregångare i fråga om den gröna sjöfarten.
  • Utveckla ett levande laboratorium för att minska koldioxidutsläppen.
  • Stimulera nya logistiklösningar och miljövänliga innovationer.
  • Utveckla en helt fossilfri multimodal transportkedja.
  • Eftersträva klimatneutralitet till år 2030.

Kvarken Ports och Wasaline är i Sverige med i två initiativ som har förutsättningar att ge värdefull kunskap som stöd för arbetet.

I maj 2022 kom de nordiska miljö- och klimatministrarna överens om en särskild deklaration om ett pilotprojekt gällande gröna transportkorridorer.

Projektet, som leds av det norska klassificeringssällskapet DNV, riktar in sig på sjöfarten mellan de nordiska länderna och syftet är att identifiera eventuella rutter och aktörer, som vill ingå partnerskap om gröna transportkorridorer. I sin kartläggning har DNV identifierat rutten mellan Vasa och Umeå som en av de två mest intressanta nordiska sjöfartskorridorerna bland 81 rutter.

Vasa stadsstyrelse behandlade ärendet 16.10 och Umeå kommunstyrelse 17.10.