Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Vaasan kaupungilla panostuksia esihenkilötyöhön, hyvinvointiin ja työnantajakuvaan

Julkaistu: 13.6.2023

Vaasan kaupungin vuoden 2022 henkilöstöraportti on julkaistu. Vuoden 2022 alussa kaupungin organisaatiossa tapahtui iso muutos, kun sosiaali- ja terveyspalvelut tukipalveluineen sekä opiskelijahuolto siirtyivät Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Koronapandemian jatkuessa panostettiin erityisesti henkilöstön hyvinvointiin sekä jatkettiin esihenkilötyön ja vetovoimaisen työnantajakuvan suunnitelmallista kehittämistä.

Kaupungin henkilöstömäärä vuoden 2022 lopussa oli 3 381, joista vakinaisia oli 2 312 ja määräaikaisia 1 072. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 48,2 vuotta. Henkilöstöstä enemmistö eli 71,8 % oli naisia. Esihenkilöitä oli yhteensä 169, joista 109 naisia.

Etätyö vakiintui osaksi toimisto- ja asiantuntijatyötä, ja hybridikokoukset sekä -koulutukset olivat pääasiallisena toimintamallina.

– Koulutuspäivien määrä nousi koronavuosien jälkeen ilahduttavasti lähes normaalitasolle. Pystyimme järjestämään pitkästä aikaa lähitilaisuuksia, kuten koko kaupungin henkilöstölle suunnatun henkilöstöjuhlan, kertoo henkilöstöjohtaja Tuulikki Kruhse-Poutanen.

Koronapandemia vaikutti edelleen toimintaan ja näkyi erityisesti sairaspoissaololuvuissa. Sairaspoissaolot nousivat 1,2 pv/htv.

Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 274 henkilöä. Eläkkeelle siirtyi vuoden aikana 67 henkilöä. Lähtökyselyyn vastanneiden mukaan urakehitys oli suurin lähtemisen taustalla oleva syy.

Henkilöstön työhyvinvointi oli edelleen hyvällä tasolla. Työhyvinvointia haastoivat erityisesti haasteet resurssien riittävyydessä sekä korona.

– Työhyvinvointikyselyn perusteella työyhteisön yhteishenki, omat voimavarat ja esihenkilötoiminta säilyivät hyvällä tasolla poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta, iloitsee Kruhse-Poutanen.

Palkitseminen tukee työhyvinvointia

Koronapandemian jatkuessa panostettiin erityisesti henkilöstön hyvinvointiin. Henkilöstölle järjestettiin muun muassa työnohjausta, ja henkilöstöä huomioitiin 100 euron edulla Epassiin.

Johtamisen ja esihenkilötyön suunnitelmallista kehittämistä jatkettiin. Esihenkilöitä koulutettiin esimerkiksi valmentavan johtamisen esihenkilövalmennuksella sekä Esihenkilöpassi-koulutuksella.

Vetovoimaisen työnantajakuvan kehittämistä jatkettiin. Kaupungilla käynnistettiin muun muassa työntekijälähettiläsohjelma sekä lanseerattiin uudet työnantajabrändivideot, jotka huomioitiin myös valtakunnallisesti. Vuoden 2022 aikana toteutettiin 17 anonyymiä rekrytointia.

– Vuonna 2022 jatkettiin myös palkkausjärjestelmien kehittämistyötä sekä henkilöstön aloitetoiminnan kehittämistä jatkuvan parantamisen toimintamallin pohjalta, Kruhse-Poutanen mainitsee.

Henkilöstöraportin tavoitteena on antaa luottamushenkilöille, kaupungin johdolle, henkilöstölle sekä ulkoisille sidosryhmille kokonaiskuva kaupungin henkilöstöstä.

Tutustu Vaasan kaupungin henkilöstöraporttiin täällä.