Ohita valikko
Lapset koulussa

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Vaasan vahvuuksia kulttuurienvälisyydessä ovat koulutus, työmarkkinat ja julkiset palvelut

Julkaistu: 31.1.2024

Vaasan kaupunki osallistuu yhtenä kuudesta suomalaisesta kaupungista Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston hankkeeseen "Building an Inclusive Integration Approach in Finland". Hankkeen puitteissa tehdyn raportin mukaan Vaasa sijoittuu hyvin samankokoisten kaupunkien joukossa kulttuurienvälisestä näkökulmasta.

Building an Inclusive Integration Approach in Finland -hankkeen tavoitteena on vahvistaa väestöryhmien välisiä suhteita ja tukea maahanmuuttajien onnistunutta kotoutumista yhteiskuntaan.

Hankkeeseen liittyvän indeksikyselyn raportit julkaistiin virallisesti Euroopan neuvoston verkkosivuilla tammikuussa 2024. Vaasa sijoittui hyvin samankokoisten joukossa: 34 eurooppalaisesta kaupungista Vaasa oli sijalla 9.

Tehdyn raportin mukaan Vaasan vahvuuksia kulttuurienvälisestä näkökulmasta ovat koulutus, uusien asukkaiden tervetulleeksi toivottaminen, poliittinen johtajuus, yritykset ja työmarkkinat sekä julkiset palvelut. Erityisesti arvostettiin koulutuksen tasa-arvoa, korkeita standardeja ja opiskelijalähtöistä oppimista. Hyvänä asiana mainittiin myös monikulttuurisuusneuvosto, joka tuo vähemmistöjen edustajat mukaan kunnan päätöksentekoon.

– Kaupungin vetovoiman ja pitovoiman lisäämiseksi on äärimmäisen tärkeää, että saamme ulkopuolisen analyysin siitä, mitä teemme hyvin ja missä voimme kehittyä, kertoo hyvinvointijohtaja Virve Flinkkilä.

Kehityskohteita monikielisyys ja asuinalueiden monimuotoisuus

Kehityskohteiksi raportissa nostettiin kulttuurienvälinen osaaminen, monikielisyys, asuinalueiden monimuotoisuus, kansainvälisyys, vuorovaikutus ja syrjinnänvastainen toiminta.

Euroopan neuvosto korostaa tässä yhteydessä puutteellista tilastollista ja laadullista tietoa monimuotoisuudesta, syrjinnästä ja kulttuurienvälisistä suhteista. Kielten osalta kaivattiin enemmän vähemmistökielten edustusta.

– Suomi ja ruotsi ovat aina olleet palvelukieliämme, ja olemme myös lisäämässä englantia näiden rinnalle. Lisäksi voisimme käyttää muita vähemmistökieliä enemmän. Vaasan monikielisyys on rikkaus, jota voisimme pitää esillä ja hyödyntää entistäkin enemmän, kertoo Flinkkilä.

Henkilökunnalle koulutusta monimuotoisuudesta

Raportissa korostetaan monimuotoisten kaupunginosien tärkeyttä ja kehutaan kaupungin työtä sosiokulttuurisen eriytymisen välttämiseksi esikaupunkialueilla. Lisää panostuksia kaivattiin kuitenkin asukkaiden välisen kohtaamisen ja vuorovaikutuksen helpottamiseksi kaupunginosien sisällä tai eri kaupunginosien välillä.

– Kohtaamispaikkojen tärkeydestä on puhuttu paljon myös muissa tutkimuksissa. Jos emme kohtaa erilaisia ihmisiä, polarisaatio ja yksinäisyys voivat kasvaa. Pyrimme Vaasassa vaikuttamaan tähän esimerkiksi järjestämällä tapahtumia, joihin kaikki voivat osallistua, rakentamalla viihtyisää kaupunkiympäristöä sekä tukemalla kyläkeskuksia, kertoo Flinkkilä.

Raporttia käsitellään parhaillaan kaupungin eri johtoryhmissä ja poliittisissa elimissä, ja osa suosituksista otetaan mukaan toimintasuunnitelmiin.

Osana hanketta kaupungin työntekijöille järjestetään myös erilaisia koulutuksia siitä, miten monimuotoisuus voidaan paremmin ottaa huomioon palvelujen suunnittelussa. Koulutukset perustuvat vertaistukiperiaatteeseen, jossa jaetaan tietoa toimivista käytännöistä muista Euroopan kaupungeista.