Ohita valikko
Wasa Station havainnekuva katutasosta kuvattuna

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Wasa Stationille haetaan jatkoaikaa – haastava maailmantilanne hidastanut toteutumista

Julkaistu: 30.11.2022

Vaasan kaupungin ja YIT:n välinen Wasa Stationin toteuttamissopimus on umpeutumassa tämän vuoden loppuun. Haastava maailmantilanne on hidastanut sijoittajaneuvotteluja, jonka vuoksi sopimukselle haetaan yhdeksän kuukauden jatkoaikaa. Asia viedään päätöksentekoon joulukuun aikana.

Wasa Station -hankkeen toteuttamissopimuksessa määritellään, että rakentamista koskevien ja taloudellisten edellytysten tulee täyttyä ennen rakentamisvaiheeseen siirtymistä. Sopimusta voidaan tarvittaessa jatkaa, mikäli hankkeen toimenpiteet ovat edenneet ja molemmat osapuolet ovat jatkamisen kannalla.

Rakentamista koskevat valmistelut ovat jo pitkällä ja esimerkiksi rakennuslupasuunnitelmat ovat käytännössä valmiina. Tällä hetkellä hankkeen käynnistyminen riippuukin taloudellisten edellytysten täyttymisestä.

– Tämän vuoden aikana YIT on aktiivisesti edistänyt hanketta sijoittaja- ja vuokrausneuvotteluissa. Helmikuussa alkanut Ukrainan sota on kuitenkin vaikuttanut olennaisesti maailmantilanteeseen ja aiheuttanut epävarmuutta sekä rahoituskustannusten nousua, joka heijastuu eri toimijoiden päätöksentekoon, toimialajohtaja ja Wasa Station -hankkeen johtoryhmän jäsen Markku Järvelä selventää.

Sijoittajaneuvotteluja edistetään parhaillaan erilaisilla vaihtoehdoilla, joissa omistus voi kohdistua kokonaisuuteen tai eri toiminnallisiin osiin.  Alkusyksystä aloitettu vaihtoehtoisten omistusmallien myyntityö on kuitenkin vielä kesken ja tulosten saavuttaminen vaatii lisäaikaa.

YIT on esittänyt, että toteuttamissopimusta jatketaan 30.9.2023 asti. Hankkeen johtoryhmässä sekä kaupungin sisäisessä käsittelyssä on katsottu, että hanketta on edistetty tarkoituksenmukaisesti ja toteuttamissopimusta jatkettaisiin YIT:n esityksen mukaisesti.

Toteuttamissopimuksen jatko käsitellään kaupunginhallituksessa 5.12. ja kaupunginvaltuustossa 12.12.

Musiikki- ja kongressitaloa tarvitaan

Wasa Stationin monitoimikortteliin on tarkoitus tulla kaupungin rahoittama ja ylläpitämä musiikkitalo sekä YIT:n vastuulle kuuluvat urheilu- ja monitoimitilat, liiketilat sekä hotellista ja asuinhuoneistoista koostuva yli 20-kerroksinen tornitalo.

Vaikka sekä korona, että Ukrainan sota ovat vaikuttaneet merkittävästi hankkeen etenemiseen, on usko sen toteutumiseen edelleen vahva.

– Meidän pitää hyväksyä sijoittajien huoli maailmantilanteesta ja kustannusten noususta. Uskomme kuitenkin edelleen, että tilanne tasaantuu ja YIT saa sijoittajaneuvottelut maaliin syyskuun loppuun mennessä, Järvelä toteaa.

Musiikkitalon on tarkoitus olla monipuolinen, kaikille avoin tapahtumapaikka, joka soveltuu monenlaisiin käyttötarkoituksiin erilaisista konserteista messuihin, kongresseihin ja koulutustilaisuuksiin sekä kaupunginorkesterin esityksiin.

Visit Vaasan toimitusjohtaja Max Janssonin mukaan Vaasa tarvitsee kilpailukykyisen musiikki- ja kongressikeskuksen ja Wasa Station on selvästi paras vaihtoehto sen toteutumiselle. Vaihtoehtoisen sijainnin pohtiminen voisi viivästyttää hanketta useilla vuosilla.

– Markkinoilta on tullut selkeää viestiä, että menetämme jatkuvasti merkittäviä kansallisia ja jopa kansainvälisiä tapahtumia sopivan tilan puutteen vuoksi. Tämä on Vaasalle selkeä mainehaitta, jonka lisäksi se hidastaa yritysten liiketoiminnan kasvua ja toiminnan kehittämistä, Jansson toteaa.

Janssonin mukaan suurten massatapahtumien suunnittelu on usein pitkäjänteistä työtä ja paikkakunnat voidaan valita jopa useita vuosia etukäteen. Niin kauan kuin tulevaisuus on epävarmaa, on isojen tapahtumien saanti Vaasaan haastavaa.

– Vaasa oli ennen suosittu kokouspaikkakunta, mutta tänä päivänä asiakkaiden vaatimus tekniikasta ja logistiikasta on aiempaa korkeammalla tasolla. Nykyaikaisella tilalla on myös todella suuri merkitys konserttijärjestäjien valitessa esiintymispaikkoja, Jansson sanoo.

Lisätietoa