Ohita valikko
Wasa Station havainnekuva

Wasa Station

Wasa Stationista suunnitellaan urbaania kohtaamispaikkaa ja tapahtumakeskusta, johon kuuluvat musiikkitalo, urheilu- ja monitoimitiloja, hotelli, asuntoja sekä liiketiloja.

Toteuttajana on rakennusyhtiö YIT. Monitoimikortteli on tarkoitus rakentaa Vaasan vanhan linja-autoaseman tilalle.

Vaasaan saadaan näyttävä maamerkki, elinvoimaisen kaupungin vetonaula ja tapahtumakeskus.

Wasa Station lukuina

 • kauppakeskus 18 800 m2
 • musiikkitalo 11 000 brm2
 • liikuntasali 3 500 brm2
 • hotelli 178 huonetta
 • asuntoja noin 110
 • pysäköintitilaa noin 600 autolle
 • pyöräparkkeja noin 600 pyörälle

Vaasan kaupungin rooli

Vaasan kaupunki rahoittaa musiikkitalon rakentamisen sekä vastaa sen toiminnasta ja käyttökustannuksista rakennuksen valmistuttua.

Wasa Stationin muut osat (kauppakeskus, asunnot, hotelli ja ravintola, monitoimitila) ovat yksityisiä eli niiden rahoituksesta vastaavat rakennuttaja (YIT) ja sijoittajat.

Wasa Station omistukset

Musiikkitalo

Musiikkitalon on tarkoitus olla monipuolinen, kaikille avoin tapahtumapaikka, joka soveltuu monenlaisiin käyttötarkoituksiin erilaisista konserteista messuihin, kongresseihin ja koulutustilaisuuksiin sekä kaupunginorkesterin esityksiin.

Arvio käyttöpäivistä vuodessa

 • viihdekonsertteja 50 kpl
 • kaupunginorkesteri 50 päivää: 24 konserttia + harjoitukset
 • messut 30 päivää
 • isot kokoukset ja yritystilaisuudet 20 kpl
 • muut tapahtumat yli 40 kpl
 • pienemmät kokoustilat 45 kokousta kuukaudessa

Musiikkitalon saliin mahtuu enimmillään lähes 1 800 katsojaa.

Wasa station musiikki ja kongressi käyttöpäivät
Arvio: musiikkitalon käyttöpäivät vuodessa

Musiikkitalon tilat

 • Vaasa Sali
 • Harjoitussali
 • Orkesterin harjoitushuoneet
 • Kokoushuoneet 7 kpl
 • Orkesterin toimistotilat
 • Keittiö
 • Lämpiö-/aulatilat

Arvio: musiikkitalon vaikutukset

 • 165+ tapahtumaa
 • 400 uutta työpaikkaa
 • 1,1 miljoonaa euroa verotuloja, välilliset vaikutukset moninkertaiset

Liikuntahalli (YIT)

Wasa Station lisää mahdollisuuksia monipuoliseen urheiluun.

Urheilu-/monitoimitilassa on harjoituskäytössä 2 x 20 x 40m ja kilpailutilanteessa 1000 hengen katsomo

Hankkeen hyödyt ja kustannukset

Wasa Station lisää Vaasan verotuloja arviolta noin 1,1 miljoonaa euroa vuodessa muun muassa useiden satojen uusien työpaikkojen sekä kiinteistöveron kautta. Välilliset hyödyt arvioidaan moninkertaisiksi.

Musiikkitalo tuottaa kaupungille tuloja vuosittain arviolta 1,7 miljoonaa euroa, ja toimintakustannuksiksi on arvioitu 3,4 miljoonaa euroa vuodessa.

Onkilahden yhtenäiskoululle vuokrataan liikuntatilat YIT:n omistamista liikuntatiloista. Näin kaupunki välttyy kahdelta suurelta investoinnilta (arvio yhteensä 5,4 milj. €): Onkilahden yhtenäiskoulun liikuntasalin peruskorjaus sekä erillisen palloiluhallin rakentaminen.

Energiatehokkaan rakentamisen edelläkävijä

Wasa Station -monitoimikorttelille on kehitetty innovatiivinen ja kustannustehokas kokonaisenergiajärjestelmä ja ympäristöystävällisyys näkyy korttelin arjessa. Hankkeelle on jo myönnetty kansainvälinen BREEAM Community -ympäristöluokitus tehtyjen suunnitelmien ja arvioinnin perusteella.

Energiaratkaisuissa hyödynnetään esimerkiksi maalämpöä, aurinkolämpöä ja aurinkosähköä. Tavoitteena on lähes energiaomavarainen kortteli.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Toteutus ja liiketilavuokraus: YIT
Suunnittelu: Arosuo Arkkitehdit Oy

Vaasan kaupungin Wasa Station –työryhmät ja vastuuhenkilöt:
Hankkeen johtaja, johtoryhmän jäsen: Markku Järvelä
Operointi ja brändäys, johtoryhmän jäsen: Christina Knookala
Projektipäällikkö, rakentamisinvestointi: Tapio Ollikainen
Rahoitus ja yhtiömuodot: Jan Finne
Kiinteistöihin liittyvät sopimusasiat: Petur Eklund
Laaturyhmä ja kaavoitus: Päivi Korkealaakso