Förbigå menyn
Vanha Vaasan ilmakuva

Kartor och lägesdata

För Vasa stads kartproduktion svarar fastighetssektorn, som betjänar i alla ärenden som berör kartor över stadsområdet.

Fastighetssektorn uppehåller Vasa karttjänst. I denna karttjänst ingår grundkarta, guidekarta, ortoflygfoto samt övriga kartor och lägesdata.

Digitalt grund- och guidekartmaterial och ortoflygfoto kan beställas från fastighetssektorn, som innehar copyrighten till Vasa stads grund- och guidekarta. För digitalt kartmaterial beviljar vi användningsrätt i samband med beställningen. För utnyttjandet av guidekartan i tryckalster beviljar vi publiceringstillstånd.

Grundkarta

Grundkartan är en detaljerad karta, vars huvudsakliga syfte är att betjäna planering av markanvändning, byggande -och kommunalteknik.

Guidekarta

Guidekartan är en allmän karta, som innehåller stadens gatunät med namn, adressnummer, byggnadskvarter, parker och de mest framträdande objekten i terrängen.

Ortoflygfoto

Ortoflygfoto är ett mätningstekniskt noggrant flygfoto, som kan användas i planering och i illustrering.

Adress: Tekniska verket, Kyrkoesplanaden 26, Vasa

Visa kartan i större format

Ta kontakt

Kartkopior beställs från karterare. Numeriska kartor beställs från lägesdataplanerare.