Ohita valikko
elections in European Union. The hand of woman putting her vote in the ballot box, EU flag in the background

Europarlamenttivaalit 2024

Euroopan parlamentti on yksi Euroopan unionin lainsäädäntöelimistä. EU-kansalaiset valitsevat sen jäsenet suorilla vaaleilla, jotka järjestetään kaikissa jäsenvaltioissa joka viides vuosi. Vaaleissa valitaan jäsenet Euroopan parlamenttiin kaikista EU:n jäsenvaltioista.

Vuoden 2024 europarlamenttivaalit toimitetaan Suomessa sunnuntaina 9.6.2024. Ennakkoäänestys Suomessa pidetään 29.5.-4.6.2024. Ennakkoäänestys ulkomailla pidetään 29.5.–1.6.2024.

 

Äänioikeus

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt:

Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta

tai

muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossaan ja on viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää ilmoittautunut Digi- ja väestötietovirastolle otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin

ja

EU-kansalainen, jolla on kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää

tai

joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa.

Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa, joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu (asuinvaltiossaan).

Suomen kansalainen, joka on säädetyssä määräajassa ilmoittautunut äänestäjäksi jonkun toisen EU:n jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa, ei ole äänioikeutettu Suomen europarlamenttivaaleissa.

Äänioikeus ja äänioikeusrekisteri – Vaalit

Näin äänestät

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Vaalipäivänä voi äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeutetulle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Digi- ja väestötietovirasto toimittaa ilmoituskortin äänioikeutetulle joko postitse tai sähköiseen Suomi.fi Viestit -palveluun.

Näin äänestät europarlamenttivaaleissa – Vaalit

Ehdokkaat

Vaalikelpoisuudesta europarlamenttivaaleissa on voimassa, mitä vaalikelpoisuudesta eduskuntavaaleissa säädetään. Vaalikelpoinen eli kelpoinen ehdokkaaksi on siten

1) jokainen Suomen kansalainen, jolla on vaaleissa äänioikeus ja joka ei ole vajaavaltainen sekä

2) jokainen äänioikeutettu Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen, joka on ilmoittautunut ja otettu äänioikeusrekisteriin Suomessa ja joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltionsa vaaleissa.

Europarlamenttivaaleissa Suomi on yhtenä vaalipiirinä. Tämä tarkoittaa, että vaalien ehdokkaat ovat ehdokkaina koko maassa ja äänestäjä voi äänestää ketä ehdokasta tahansa. Europarlamenttivaaleissa annetut äänet lasketaan kuitenkin ensivaiheessa vaalipiirikohtaisesti, minkä jälkeen Helsingin vaalipiirilautakunta yhdistää kaikkien vaalipiirien tulokset koko maan tulokseksi.

Ehdokkaat julkaistaan oikeusministeriön Tieto- ja tulospalvelussa 10.5.2024.

 

Ennakkoäänestyspaikat Vaasassa 29.5.–4.6.

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

Katso äänestyspaikat kartalta täältä.

 

Visit Vaasan infopiste, Kauppatori

29.–31.5. klo 10–20

1.–2.6. klo 10–16

3.–4.6. klo 10–20

Prisma, Liisanlehto, Elementtitehtaantie 1

3.–4.6. klo 10–20

Nuorisotalo Ristikka, Jyrsijänkatu 2

29.–31.5. klo 10–18

3.–4.6. klo 10–20

Vähänkyrön Yhteispalvelupiste, Vähänkyröntie 11

29.–31.5. klo 10–18

1.–2.6. klo 10–15

3.–4.6. klo 10–20

Kansalaisinfo, Tammipiha, Teräksenkuja 1

29.–31.5. klo 10–18

3.–4.6. klo 10–18

Palosaaren kirjasto, Pikitehtaankatu 19–23

29.–31.5. klo 10–19

3.–4.6. klo 10–19

K-Citymarket Kivihaka, Kokkokalliontie 2–6,

1.–2.6. klo 10–18

Drive in -piste, Kasarmintori

29.–31.5. klo 10–20

1.–2.6. klo 10–16

3.–4.6. klo 10–20

Toimistokontti:

K-Market Sundom, Sundomintie 128
29.5. klo 10–20

K-Supermarket Huutoniemi, Kuninkaantie 69
30.-31.5. klo 10 – 20

S-market Gerby, Västervikintie 2
1.–2.6. klo 10–16

Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat Vaasassa 9.6.

Vaalipäivänä voi äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeutetulle saapuneeseen ilmoituskorttiin. Tarkasta siis äänestyspaikkasi ilmoituskortista.

Digi- ja väestötietovirasto toimittaa ilmoituskortin äänioikeutetulle joko postitse tai sähköiseen Suomi.fi Viestit -palveluun.

 

 1. Keskusta Pohjoinen, Pohjanmaan museo, Museokatu 3
 2. Keskusta Etelä, Kaupungintalo, Senaatinkatu 1 D
 3. Keskusta, Kansalaisopisto Alma, Raastuvankatu 31
 4. Vöyrinkaupunki, Onkilahden yhtenäiskoulu, Vuorikatu 11
 5. Hietalahti Hietalahden koulu, Ravikatu 9
 6. Palosaari VAMK/Novia, ALERE, Wolffintie 31
 7. Vikinga Vikinga skola, Urheilukatu 10
 8. Isolahti Isolahden koulu, Pallokatu 17
 9. Uusi Gerbyn alue Länsimetsän koulu, Länsimetsäntie 10
 10. Gerby-Västervik Gerby skola, Västervikintie 27
 11. Kotiranta Borgaregatans skola, Porvarinkatu 13–15
 12. Asevelikylä – Teeriniemi Purolan päiväkoti, Lystitie 2
 13. Huutoniemi-Melaniemi Huutoniemen koulu, Mannerheimintie 41
 14. Ristinummi-Kappelimäki Nummen koulu, Eräpolku 4
 15. Haapaniemi-Vanha Vaasa Variskan koulu, Vanhan Vaasan katu 20
 16. Suvilahti Suvilahden koulu, Teirinkatu 2
 17. Sundom Sundom skola, Sundomintie 13
 18. Tervajoki (kylät: Kuuttila, Tervajoki, Hiiripelto, Kalsila ja Rekilä) Tervajoen koulu, Malamontie 2
 19. Kirkonkylä (kylät: Kirkonkylä, Tapoila, Mullola, Saarenpää, Ojaniemi, Haaro, Hyyriä, Selkämäki ja Perkiö), Savilahden yhtenäiskoulu, Savilahdentie 1-5
 20. Merikaarto (kylät: Merikaarto, Miekka, Järvenkylä, Torkkola ja Saarensivu) Merikaarron koulu, Merikaarrontie 774

Kotiäänestys ja laitosäänestys

Henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja.

Ilmoitus on tehtävä viimeistään tiistaina 28.5.2024 klo 16.00
puhelimitse numeroon 06 325 1550 (ma-to, klo 9.00–16.00 ja pe klo 9.00–15.00)
tai sähköpostiosoitteeseen kotiaanestys@vaasa.fi.

Ennakkoäänestyksen toimittamisesta laitoksissa ilmoitetaan laitoksille erikseen. Äänioikeutettu voi tiedustella äänestyksen ajankohtaa laitoksen henkilökunnalta.

Tulokset

Vaalien alustava tulos selviää jo vaalipäivän iltana.

Vaalihuoneistojen sulkeuduttua kello 20 vaalitietojärjestelmään siirretty ennakkoäänestyksen tulos annetaan julkisuuteen. Sen jälkeen vaalitietojärjestelmään siirretään vaalilautakuntien alustavat laskelmat sitä mukaan kuin ne vaalipäivän iltana valmistuvat.

Yleensä alustava tulos on kokonaisuudessaan selvillä viimeistään kello 23. Suurimmissa vaalipiireissä, erityisesti Uudenmaan vaalipiirissä, alustavan tuloksen saaminen saattaa kuitenkin kestää myöhempäänkin.

Vaalipiirilautakunta vahvistaa vaalien koko tuloksen vaalipiirissä vaalipäivää seuraavana keskiviikkona viimeistään kello 18 aloitettavassa kokouksessaan ja kirjoittaa valtakirjat valituille EP:n jäsenille.

Vaalin tulokset voi katsoa oikeusministeriön Tieto- ja tulospalvelusta.

Mitä Euroopan parlamentti tekee?

Eurooppalaiset äänestäjät valitsevat Euroopan parlamentin jäsenet suorilla vaaleilla viiden vuoden välein. Euroopan parlamentti siis edustaa EU-kansalaisia. Parlamentti on EU:n neuvoston ohella toinen EU:n tärkeimmistä lakia säätävistä elimistä.

Euroopan parlamentilla on kolme päätehtävää:

 • parlamentti keskustelee EU:n lainsäädäntöaloitteista ja hyväksyy säädökset yhdessä neuvoston kanssa,
 • valvoo komissiota ja muita EU:n toimielimiä ja huolehtii siitä, että ne toimivat demokraattisesti ja
 • keskustelee EU:n talousarviosta ja hyväksyy sen yhdessä neuvoston kanssa.

Kustakin EU:n maasta valittavien parlamentin jäsenten määrä on suhteutettu maan väkilukuun. Vuonna 2024 valitaan 720 meppiä, joista 15 Suomesta. Aiemmin Suomesta valittiin 14 meppiä parlamentin 705 jäsenestä.

Lue lisää Euroopan parlamentista.