Ohita valikko

Hömötiainen

Parus montanus

Hömötiainen on vilkasliikkeinen ja pieni tiainen, joka on luontokuvaajalle haaste. Lajin tunnusmerkkeinä ovat päälaen musta kalotti ja pieni musta alue leuan alla. Hömötiainen on varsinaisesti ”metsätiainen”, joka viihtyy havumetsissä. Talvisin se liittyy kierteleviin tiaisparviin ja saattaa tällöin tulla tali- ja sinitiaisten matkassa omakotialueiden lintulaudoille. Kuva Christer Hangelin.

Yleistä. Hömötiaisen pesimäkannat ovat Suomessa vähentyneet viime vuosina. Taantuman oletetaan johtuvan yleisestä vanhojen metsien lintulajistoon kohdistuneesta vähenemisestä, joka johtuu pääosin elinympäristöjen pirstoutumisesta ja vanhojen metsien pinta-alan pienentymisestä.

  • Pituus 13 cm
  • Kovertaa pesän lahoon puuhun
  • Paikkalintu
  • Ravintona hyönteiset

Elinympäristö. Hömötiainen on havumetsävyöhykkeen lintulaji. Se viihtyy kuusi- ja mäntymetsissä, kunhan tarjolla on pesäpaikaksi soveltuva pystyyn kuollut tavallisimmin lehtipuupökkelö. Laji pesii myös paikoin rehevimmilläkin biotoopeilla kuten rantalehdoissa.

Esiintyminen Vaasassa. Hömötiainen on levinnyt selvitysalueella laajalle ja tasaisesti. Laji on havaittu pesimäaikaan huhti-heinäkuussa 218 atlasruudun alueella. Hömötiaisia pesii sekä mantereen että sisäsaariston metsäruuduissa. Tiheimmin rakennetulta keskustan alueelta laji puuttuu. Hömötiaisen löytää esimerkiksi kaupungin retkeilyalueilta Öjbergetiltä tai Pilvilammelta.