Ohita valikko

Kuusitiainen

Parus ater

Kuusitiainen vierailee talvisin lintulaudoilla. Kuva Aaro Toivio.

Yleistä. Kuusitiainen on Suomessa vanhojen ja keski-ikäisten kuusimetsien pesimälintu. Vuosittain pesimäkannat vaihtelevat havupuiden siemensadon mukaan. Hyvinä kuusen siemenvuosina kuusitiaisia pesii runsaasti. Esimerkiksi vuosien 1991-92 aikana on Suomessa ollut kuusitiaisen kannanhuippu.

  • Pituus 12-13 cm
  • Pesii puunkoloissa ja pesäpöntöissä
  • Paikka- ja vaelluslintu
  • Ravintona hyönteiset

Elinympäristö. Kuusitiaisen elinympäristö on Suomen tiaisista kaikkein eniten sidoksissa kuusimetsiin. Lajin suosikkielinympäristöä ovat vanhat kuusimetsät, korpinotkelmat sekä metsänreunat. Se viihtyy hyvin myös asuttujen alueiden tuntumassa.

Esiintyminen Vaasassa. Vaasassa kuusitiainen on levinnyt kohtalaisen tasaisesti havumetsäalueille ja väljän omakotitalorakentamisen alueille. Kuusitiainen pesii myös Gerbyn saaristossa metsäisillä saarilla. Aukkoisuus levinneisyyskartasta johtuu osittain kuusitiaisen aikaisesta pesinnästä. Lajin aktiivisin laulukausi ajoittuu maalis-huhtikuulle ja kesäkuun kartoituksissa kuusitiainen on vaikeammin havaittavissa. Kuusitiaisen löytää keväällä Vaasasta mm. Gerbyn, Pilvilammen, Öjenin ja Öjbergetin metsistä, jolloin sen ponteva laulunsäe esitetään korkean kuusen latvasta.