Förbigå menyn

Svartmes

Parus ater

Svartmesen besöker ofta fågelbräden under vintern. Bild Aaro Toivio.

Allmänt. Svartmesen hör till häckfåglarna i gamla och medelgamla granskogar. De årliga häckande bestånden varierar med barrträdens fröskörd. Under goda granfröår häckar en stor del svartmesar. Exempelvis var svartmesarnas bestånd i Finland som störst åren 1991-92.

  • Längd 12-13 cm
  • Häckar i trädhålor och fågelholkar
  • Stann- och vandringsfågel
  • Livnär sig på insekter

Livsmiljö. Av alla Finlands mesar är svartmesen starkast bunden till granskogar. Artens favoritlivsmiljö är gamla granskogar, grankärrsänkor och skogskanter. Den trivs också bra i närheten av bebodda områden.

Förekomst i Vasa. I Vasa förekommer svartmesen relativt jämnt spridd i barrskogar och på glesbebyggda egnahemshusområden. Svartmesen häckar även på skogsbeklädda öar i Gerby skärgård. Tomma fläckar på utbredningskartan beror delvis på svartmesens tidiga häckning. I mars-april sjunger arten mest aktivt och vid karteringen i juni var svartmesen svårare att upptäcka. På våren hittas svartmesen i Vasa bland annat i skogarna i Gerby, vid Molnträsket, i Öjen och på Öjberget, där dess kraftfulla sång framförs högt uppe bland grantopparna.