Ohita valikko

Metsäviklo

Tringa ochropus

Metsäviklo viihtyy metsälampien lähellä. Kuva Aaro Toivio.

Yleistä. Metsäviklon levinneisyys Suomessa painottuu etelään päin, mutta sitä tavataan pesivänä myös havumetsävyöhykkeen pohjoisrajalle asti. Laji on metsäalueiden harvalukuinen asukas.

  • Pituus 23 cm
  • Pesä puussa, usein vanhassa rastaan pesässä
  • Muuttaa talveksi Länsi- ja Etelä-Eurooppaan sekä Afrikkaan
  • Ravintona vesien hyönteiset toukkineen, kotilot, madot kasvien versot ja silmut

Elinympäristö. Metsäviklo pesii metsissä, joita suot, rämeet ja lammet pirstovat. Lajin suosikkiympäristöä ovat kuusikoiden ja sekametsien korpipainanteet, purot ja pienet soistuneet metsälammet.

Esiintyminen Vaasassa. Metsäviklosta on Vaasan alueelta pesintään viittaavia havaintoja 122 eri ruudusta. Lajin viihtyy Vaasan alueella niin metsäalueilla kuin saaristossakin. Keskustasta ja tiheimmin asutuilta alueilta laji puuttuu.