Förbigå menyn

Skogssnäppa

Tringa ochropus

Skogssnäppan trivs nära skogstjärnar. Bild Aaro Toivio.

Allmänt. Skogssnäppan finns främst i södra Finland, men häckar ända upp till barrskogsbältets norra gräns. Arten bebor skogsområden, men förekommer fåtaligt.

  • Längd 23 cm
  • Häckar i träd, ofta i gamla trastbon
  • Övervintrar i Väst- och Sydeuropa och i Afrika
  • Vatteninsekter och deras larver, snäckor, maskar, växtskott och –knoppar utgör näring

Livsmiljö. Skogssnäppan häckar i skogar som uppdelas av mossar, myrar och små sjöar. Artens favoritmiljö utgörs av kärrsänkor i gran- och blandskogar, bäckar och små försumpade skogssjöar.

Förekomst i Vasa. Observationer som tyder på häckande skogssnäppa finns i 122 olika rutor i Vasa. Arten trivs inom Vasa såväl på skogsområden som i skärgården. I centrum och övriga tätt bebodda områden saknas arten.