Ohita valikko

Pikkukäpylintu

Loxia curvirostra

Nuoret linnut ovat väritykseltään vihertävän ruskeaviiruisia, vanhat koiraat ovat ruskeanpunaisia. Kuva Aaro Toivio.

Yleistä. Pikkukäpylintu on itäisten taigametsien lintulaji, jonka vuosittaiset pesimäkannanvaihtelut ovat suuria. Hyvinä havupuiden siemenvuosina pikkukäpylinnut vaeltavat pesimään sinne, missä käpysato on suurin. Hyvinä käpyvuosina lintuja on paljon, käpyjen katovuosina pikkukäpylintujen määrät jäävät vähäisiksi.

  • Pituus 18 cm
  • Pesä kuusessa tai männyssä
  • Vaelluslintu, pesii siellä missä on runsaasti kuusen- tai männynkäpyjä
  • Ravintona kuusen- ja männynsiemenet, hyönteiset

Elinympäristö. Pikkukäpylinnut viihtyvät mieluiten laajahkoilla havumetsäalueilla. Erityisesti keski-ikäiset ja vanhat kuusimetsät ovat niiden suosiossa.

Esiintyminen Vaasassa. Pikkukäpylintu on Vaasassa havaittu pesimäaikaan 115 atlasruudulta. Havainnot ovat pääosin alhaisen pesimävarmuusindeksien havaintoja (1-2) lajin varhaisesta pesintäajasta johtuen. Atlasaineistossa toukokuun loppupuolen havainnot voivat koskea pesimäpaikoiltaan vaeltamaan lähteneitä poikueita, jotka ovat saattaneet lentää maaliskuiselta pesältään kymmenien tai jopa satojen kilometrien päähän. Ilmiö on tiedostettu käpylintujen osalta ja se tulee esiin aina pesimälinnustokartoituksia tehdessä. Vaasassa pikkukäpylintuja pesii hyvinä havupuiden siemensadon vuosina runsaasti. Varmimmin lajin löytää tällöin laajoilta havumetsäalueilta kaupungin reunoilta kuten Pilvilammelta, Bölestä, Öjeniltä tai Västervikistä. Huonoina vuosina kuten kesällä 2007 pesivien pikkukäpylintujen määrät alueella jäivät vähäisiksi.