Ohita valikko

Pohjantikka

Picoides tridactylus

Pohjantikalla on muista linnuista poiketen vain kolme varvasta. Kuva Jan Nyman.

Yleistä. Pohjantikka on vanhojen kuusikoiden asukki. Talvisessa metsässä pohjantikan havaitsee vaimeasta naputtelusta lajin etsiessä kuusen kaarnan alta hyönteisiä ravinnokseen. Jos linnun pääsee näkemään, havaitsee pohjantikan tyypillisen tuntomerkin, selän valkean pystyjuovan. Pohjantikka on Euroopan unionin lintudirektiivillä suojeltu laji.

  • Pituus 21-23 cm
  • Kovertaa pesäkolon tavallisimmin kuuseen tai mäntyyn
  • Pääosin paikkalintu, nuoret linnut vaeltavat syksyisin
  • Ravintona hyönteiset ja niiden toukat, keväisin lehtipuiden mahla

Elinympäristö. Pohjantikka on havumetsälaji. Laji suosii erityisesti vanhoja kuusimetsiä.

Esiintyminen Vaasassa. Lintuatlaksen kartoitusvuosina pohjantikan pesintä varmistettiin kahdelta paikalta. Suojelusyistä levinneisyyskarttaa ei julkaista.