Ohita valikko

Pyy

Bonasa bonasia

Koiraspyy keväisellä soitimella. Kuva Aaro Toivio.

Yleistä. Pyy on Suomen runsaslukuisin kanalintu. Laji pesii koko Suomessa aivan Tunturi–Lappia lukuun ottamatta. Pyy on kesykyyhkyä hieman kookkaampi, mutta tukevampi olemukseltaan. Pyy on Euroopan Unionin lintudirektiivin suojeltava laji.

  • Pituus 36 cm
  • Tekee pesäsyvennyksen maahan
  • Paikkalintu
  • Ravintona kesällä marjat, versot, lehdet, siemenet ja hyönteiset. Talvella silmut, lepän- ja koivunnorkot

Elinympäristö. Pyy pesii sekametsissä, joissa kasvaa kuusta, koivua ja leppää. Laji suosii erityisesti tiheän aluskasvillisuuden omaavia kuusivaltaisia sekametsiä.

Esiintyminen Vaasassa. Pyystä on pesintään viittaavia havaintoja Vaasassa 98 eri ruudulta. Laji viihtyy Vaasassa lähes kaikkialla yhtenäisillä metsäalueilla. Pyy karttaa suurten aukeiden paikkojen ylittämistä, mutta tästä huolimatta lajista on havaintoja myös saaristosta. Suojelusyistä levinneisyyskartaa ei julkaista.