Förbigå menyn

Järpe

Bonasa bonasia

Järptupp under speltiden på våren. Bild Aaro Toivio.

Allmänt. Järpen är den talrikaste av Finlands hönsfåglar. Arten häckar i hela landet, bortsett från fjälltrakterna i Lappland. Järpen är något större än tamduvan men stadigare byggd. Järpen är en skyddad art enligt Europeiska Unionens fågeldirektiv.

  • Längd 36 cm
  • Gör en grop i marken för häckningen
  • Stannfågel
  • Bär, skott, blad, frön och insekter som föda på sommaren. Knoppar, al- och björkhängen på vintern.

Livsmiljö. Järpen häckar i blandskogar där det växer gran, björk och al. Arten föredrar speciellt grandominerade blandskogar med tät undervegetation.

Förekomst i Vasa. Observationer som tyder på häckande järpe finns inom 98 olika rutor i Vasa. Arten trivs i så gott som alla enhetliga skogsområden i Vasa. Järpen undviker att korsa stora ö