Ohita valikko

Tiltaltti

Phylloscopus collybita

Tiltaltti muistuttaa ulkonäöltaan pajulintua. Parhaiten lajit erottaa toisistaan äänen perusteella. Kuva Jan Nyman.

Yleistä. Tiltaltti on yleinen laji Suomen eteläpuoliskossa, mutta jo Oulun pohjoispuolella se on harvalukuinen. Lajin havaitseminen on helppoa, koska se laulaa pitkälle kesään. Pesimäkanta on vähentynyt viimevuosikymmeninä, mutta maan lounaisosissa se on vielä suhteellisen yleinen pesimälintu.

  • Pituus 11 cm
  • Tekee pallomaisen pesän lähelle maanpintaa katajaan tai näreeseen. Pesä voi sijaita myös maassa
  • Talvehtii välimeren alueella, Luoteis-Afrikassa ja Saharan eteläpuolella
  • Ravintona ovat hyönteiset ja hämähäkit

Elinympäristö. Tiltaltti pesii sekä lehtimetsissä että kuusikoissa. Erityisesti laji viihtyy kuusimetsissä, joissa on lehtipuita. Laji suosii vanhaa puustoa ja karttaa pieniä metsiköitä.

Esiintyminen Vaasassa. Tiltaltista on pesintään viittaavia havaintoja yhteensä 163 eri ruudulta. Laji viihtyy Vaasan alueella hyvinkin erilaisilla metsäalueilla, niin lehdoissa, sekametsissä, kuin kuusikoissa.