Förbigå menyn

Gransångare

Phylloscopus collybita

Gransångaren påminner till utseendet om ärtsångaren. Arterna särskiljs bäst med hjälp av sången. Bild Jan Nyman.

Allmänt. Gransångaren är en allmän fågel i södra delen av Finland, men redan norr om Uleåborg är den sällsynt. Det är lätt att upptäcka fågeln, eftersom den sjunger långt in på sommaren. Det häckande beståndet har minskat i årtionden, men i landets sydvästra del är den fortfarande en relativt allmän häckfågel.

  • Längd 11 cm
  • Gör ett klotlikt bo nära marken i en en eller unggran. Boet kan också finnas på marken.
  • Övervintrar vid Medelhavet, i nordvästra Afrika och söder om Sahara
  • Livnär sig på insekter och spindlar

Livsmiljö. Gransångaren häckar både i lövskog och grandungar. Speciellt bra trivs arten i granskogar med inslag av lövträd. Arten föredrar äldre trädbestånd och undviker små skogsdungar.

Förekomst i Vasa. Observationer som tyder på häckande gransångare gjordes inom totalt 163 olika rutor. Arten trivs i väldigt olika skogsområden i Vasa, såväl i lundar och blandskogar som i granskogar.