Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Gransångare

Phylloscopus collybita

Gransångaren påminner till utseendet om ärtsångaren. Arterna särskiljs bäst med hjälp av sången. Bild Jan Nyman.

Allmänt. Gransångaren är en allmän fågel i södra delen av Finland, men redan norr om Uleåborg är den sällsynt. Det är lätt att upptäcka fågeln, eftersom den sjunger långt in på sommaren. Det häckande beståndet har minskat i årtionden, men i landets sydvästra del är den fortfarande en relativt allmän häckfågel.

  • Längd 11 cm
  • Gör ett klotlikt bo nära marken i en en eller unggran. Boet kan också finnas på marken.
  • Övervintrar vid Medelhavet, i nordvästra Afrika och söder om Sahara
  • Livnär sig på insekter och spindlar

Livsmiljö. Gransångaren häckar både i lövskog och grandungar. Speciellt bra trivs arten i granskogar med inslag av lövträd. Arten föredrar äldre trädbestånd och undviker små skogsdungar.

Förekomst i Vasa. Observationer som tyder på häckande gransångare gjordes inom totalt 163 olika rutor. Arten trivs i väldigt olika skogsområden i Vasa, såväl i lundar och blandskogar som i granskogar.