Ohita valikko

Harakka

Pica pica

Harakka koivunoksalla. Kuva Aaro Toivio.

Yleistä. Harakka on kaikkien tuntema mustavalkoinen ja pitkäpyrstöinen varislintu. Se viihtyy ihmisen seuralaisena niin kaupunkialueilla kuin maaseudullakin. Viimeisten 22 vuoden aikana harakkakannat ovat pysyneet vakaina Suomessa.

  • Pituus 50 cm
  • Pesä puussa
  • Paikkalintu
  • Ravintona siemenet, madot, hyönteiset, talousjätteet, pikkujyrsijät ym.

Elinympäristö. Harakan elinympäristöä ovat pienet metsäsaarekkeet kaupunkirakenteen ja asutuksen välissä. Se viihtyy erityisen hyvin tiheissä hoitamattomissa taimikoissa, joissa sen näkyvä katollinen, risuista rakennettu pesä on suojassa saalistajilta. Pesiä löytyy lisäksi myös pihoilta, puutarhoista ja puistoista. Helpoiten lajin havaitsee soidinaikana maaliskuussa, jolloin kymmeniä harakoita saattaa kokoontua samalle paikalle äänekkääseen ”neuvonpitoon”.

Esiintyminen Vaasassa. Harakka on kulttuurilintu. Se pesii kaikkialla, missä on ihmisasutusta. Harakan esiintymisen painopiste on kaupungin rakennetulla alueella sekä maaseutuasutuksen piirissä Sundomin kylän ympärillä. Hajahavainnot Utteröstä ja Gerbyn saaristosta saattavat koskea pesimättömiä lintuja, jotka kiertelevät etsimässä tulevaa reviiriä. Atlaskartoituksessa harakka löytyi pesimäaikaan noin 130 atlasruudulta. Lajin pesintä on kohtalaisen helppo varmistaa, joten hieman yli puolet ruutuhavainnoista on varmoja pesintöjä.