Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Skata

Pica pica

Skata på en björkkvist. Bild Aaro Toivio.

Allmänt. Den svartvita skatan med sin långa stjärt är en kråkfågel som alla känner. Den trivs i människans sällskap såväl i stadsmiljö som på landsbygden. Under de senaste 22 åren har skatbestånden i Finland hållits stabila.

  • Längd 50 cm
  • Häckar i träd
  • Stannfågel
  • Livnär sig på frön, maskar, insekter, hushållsavfall, smågnagare m.m.

Livsmiljö. Skatans livsmiljö utgörs av små skogspartier i stadsbebyggelsen och i bostadsområden. Den trivs speciellt bra i ovårdade planteringar där det synliga boet, byggt av ris och med tak, skyddas för fiender. Bon finns också på tomter, i trädgårdar och parker. Enklast upptäcks arten under speltiden i mars, då tiotals skator kan samlas för ett högljutt ”rådslag”.

Förekomst i Vasa. Skatan är en kulturfågel. Den häckar överallt där människor bor. Tyngdpunkten i förekomsten ligger i stadens bebyggda områden och bland bebyggelsen på landet runt Sundom by. Ströobservationer från Utterö och Gerby skärgård rör troligen individer som inte häckar, i jakt på ett kommande revir. Vid atlaskarteringen hittades skatan i ca 130 rutor under häckningstiden. Artens häckning är relativt enkel att fastställa, därför är något över hälften av rutobservationerna säkra häckningar.