Ohita valikko

Kottarainen

Sturnus vulgaris

Kevätpukuinen kottarainen on kaukaa nähtynä pääosin mustasävyinen varpuslintu. Läheltä voi huomata höyhenpuvun erilaiset vivahteet tarkasti kuten metallivihertävät siiven peitinhöyhenet sekä sinertävänsävyiset kuve- ja niskahöyhenet. Vanhan koiraan nokan tyvi on sinertävä. Kottarainen sekoitetaan usein mustarastaaseen. Tästä lajista kottarainen eroaa mm. lyhyen pyrstön, punertavien jalkojen ja pienemmän koon perusteella. Kottarainen kävelee tai juoksee ruuan perässä, kun mustarastas kulkee maassa hyppimällä. Kuva Jan Nyman.

Yleistä. Kottarainen on ollut aiemmin tavallinen ja runsaslukuinen pesimälintu Suomessa. Sen pesimäkannat romahtivat voimakkaasti 1970-luvun loppupuolelta alkaen. Viimeisen 22 vuoden seurantajakson aikana väheneminen on ollut noin 65 %:n luokkaa. Taantuma pysähtyi 1990-luvun puolivälissä. Viimeisimmässä peltolinnustoa koskevassa tutkimuksessa pesivien kottaraisten määrät esimerkiksi Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa ovat olleet kasvussa 2000-luvulla.

  • Pituus 22 cm
  • Pesä puunkolossa tai pesäpöntössä
  • Muuttaa talveksi Länsi-Eurooppaan
  • Ravintona hyönteiset, kastemadot, marjat, hedelmät

Elinympäristö. Kottarainen on kohtalaisen joustava elinympäristönsä suhteen. Sitä tavataan maaseudulla kyläalueilla ja maatilojen pihoissa. Kaupungeissa kottarainen pesii keskustojen puistoissa, teollisuusalueilla ja omakotialueilla. Kolopesijänä sopivan pesäpaikan löytyminen on pesinnän kannalta tärkein asia.

Esiintyminen Vaasassa. Kottarainen löytyi atlaskartoituksissa noin kuudenkymmenen tutkimusruudun alueelta. Pesintäalueiden painopisteet olivat rakennetuilla alueilla kaupungissa sekä Sundomin kylässä. Yhtenäisillä metsäalueilla kottarainen ei pesi.