Ohita valikko

Naakka

Corvus monedula

Naakka etsimässä ruokaa puiston nurmikolta. Kuva Aaro Toivio.

Yleistä. Naakka on kulttuurialueiden tyyppilaji kaikkialla esiintymisalueellaan. Vanhassa suomenkielessä on naakka tunnettu myös kansanomaisella nimellä ”kirkhakkinen”, joka johtunee lajin mieltymisestä pesimään kirkontorneissa. Naakan pesimäkannat ovat runsastuneet voimakkaasti viime vuosien aikana.

  • Pituus 34 cm
  • Pesä pöntössä, rakennuksen kolossa, savupiipussa yms.
  • Pääosin paikkalintu
  • Ravintona siemenet, madot, hyönteiset, talousjätteet, pikkujyrsijät ym.

Elinympäristö. Kaupungissa naakka pesii pääosin vanhoissa rakennuksissa ullakoilla ja muissa rakenteissa. Puistojen lehmuksissa naakka pesii myös puun koloissa. Maaseudulla naakat tulevat pesimään rakennuksiin, ullakoille ja savupiippuihin. Lisäksi riittävän suuret pesäpöntöt kelpaavat pesäpaikaksi.

Esiintyminen Vaasassa. Naakka on Vaasassa kulttuurialueiden lintu. Sen levinneisyys noudattelee kohtalaisen tarkasti asuttujen alueiden rajoja. Yksittäisiä pareja pesii metsäalueilla asutuksen tuntumassa, mutta naakan esiintymisen painopiste on kaupungissa ja kyläalueilla. Naakkojen elämää pääsee seuraamaan läheltä esimerkiksi Vanhan Vaasan puistossa, jossa pesii kymmeniä pareja pienellä alueella.