Förbigå menyn

Kaja

Corvus monedula

Kaja som söker mat på gräsmattan i en park. Bild Aaro Toivio.

Allmänt. Kajan är en typart för kulturområden inom hela sitt utbredningsområde. I gammalt finskt talspråk är kajan också känd under namnet ”kirkhakkinen”, som berättar om artens förkärlek för att häcka i kyrktorn. Kajans häckningsbestånd har ökat kraftigt under de senaste åren.

  • Längd 34 cm
  • Häckar i holkar, håligheter i byggnader, skorstenar m.m.
  • Huvudsakligen stannfågel
  • Livnär sig på frön, maskar, insekter, hushållsavfall, smågnagare m.m.

Livsmiljö. I städer häckar kajan huvudsakligen på vinden i gamla hus och i andra byggnader. I utkanten av parker häckar kajan också i trädhålor. Även på landsbygden kommer kajan till byggnader, vindar och skorstenar. Tillräckligt stora holkar duger också som boplats.

Förekomst i Vasa. I Vasa hör kajan till kulturmiljön. Utbredningen följer relativt väl gränserna för bebodda områden. Enstaka par häckar i skogsområden nära bebyggelse, men tyngdpunkten i förekomsten ligger i staden och i byområden. Kajornas liv kan man följa på nära håll exempelvis i Gamla Vasas parker, där tiotals par häckar på ett litet område.