Ohita valikko

Pikkutylli

Charadrius dubius

Pikkutyllin tunnistaa sen ruskeasta selästä ja keltaisesta silmärenkaasta. Kuva Jan Nyman.

Yleistä. Pikkutylli on Vaasassa harvalukuinen, nykyään lähes yksinomaan ihmisen rakentamissa ympäristöissä viihtyvä kahlaajalintu. Pikkutylli on muuttolintu, joka saapuu Vaasaan huhtikuussa ja syysmuutto tapahtuu jo varhain syksyllä pääosin elokuussa. Nuoret linnut muuttavat viimeiseksi. Pesiminen tapahtuu touko-heinäkuun aikana. Poikaset kuoriutuvat kesäkuun puolenvälin paikkeilla. Pikkutyllillä on loistava suojaväri ja se jää helposti havaitsematta, mikäli lajia ei osaa erityisesti etsiä.

  • Pituus 16 cm
  • Pesä maassa hiekalla
  • Talvehtii Välimeren itäosissa ja Itä-Afrikassa
  • Syö hyönteisiä, hämähäkkejä, matoja

Elinympäristö. Lajin pesimäpaikkoja ovat erilaiset joutomaa-alueet, kuten maantäyttöalueet, satama-alueet, kivikot, hiekkakuopat jne. Pesimäpaikalla tulee olla pienehkö koko pesimäkauden kosteana pysyvä avovesialue tai lammikko, josta linnut etsivät ruokansa. Vaasassa pikkutyllin pesimäalueet sijoittuvat rakennettujen alueiden lähistölle.

Esiintyminen Vaasassa. Pikkutyllin pesimäpaikkoja on Vaasasta löytynyt tehtyjen maastokartoitusten aikana noin kaksikymmentä. Pesäpaikkoina ovat pääosin maanrakennusalueet, teollisuusalueiden pihat ja avoimet joutomaa-alueet. Vaasassa tällaisia alueita löytyy mm. Vaskiluodosta, Onkilahdesta, Suvilahden vanhan kaatopaikan alueelta sekä Lentokentän ympäristöstä.