Ohita valikko

Peltosirkku

Emberiza hortulana

Peltosirkkukoiras on väritykseltään vihertävä ja punaruskea. Kuva Jouni Kannonlahti.

Yleistä. Peltosirkku on Vaasassa harvalukuinen laajojen peltoaukeiden lintulaji. Lajin pesimäkannat ovat Suomessa vähentyneet noin 80-90 % parin viime vuosikymmenen aikana. Lajin väheneminen on ollut huolestuttavan voimakasta ja on vaarana että peltosirkku katoaa kokonaan Suomen peltolinnustosta tulevaisuudessa!

Peltosirkun vähenemisen syyksi on arveltu tehostuneita maatalouden käytänteitä sekä erityisesti lajin talvehtimisalueilla Afrikassa tapahtuneita ympäristömuutoksia. Peltosirkku on Euroopan Unionin lintudirektiivin suojeltava laji. Laji on luokiteltu Suomen uhanalaisluokituksessa erittäin uhanalaiseksi lajiksi.

  • Pituus 17 cm
  • Pesä maassa pellolla, ojanvarrella tms. paikassa
  • Muuttolintu. Talvehtii Länsi-Afrikassa
  • Ravintona hyönteiset, hämähäkit, madot, siemenet

Elinympäristö. Peltosirkku on peltolakeuksien tyyppilaji. Pienialaisia, metsien ympäröimiä peltotilkkuja laji välttelee.

Esiintyminen Vaasassa. Vaasassa peltosirkkuja on havaittu pesimäaikaan 17 selvitysruudun alueelta. Lajin esiintyminen on painottunut Vaasan Söderfjärdenin laajoille peltoaukeille. Yksittäisiä koiraita on havaittu lisäksi Västerängenin ja Bölen pelloilla. Suojelusyistä levinneisyyskartaa ei julkaista.