Ohita valikko

Tukkakoskelo

Mergus serrator

Koirastukkakoskelo. Kuva Aaro Toivio.

Yleistä. Tukkakoskelo on isokoskeloa hieman pienempi ja tummempi sorsalintu. Koiraan tunnistaa mustassa päässä olevasta hapsottavasta töyhdöstä ja ruskehtavan kirjavasta rinnasta. Tukkakoskelonaaras muistuttaa huomattavasti isokoskelonaarasta. Paras erottava tuntomerkki lajeilla on ruskean kaulan ja vaalean rinnan väriraja. Tukkakoskelolla väriraja on epäselvä, isokoskelolla väriraja on jyrkkä ja hyvin erottuva. Laji on luokiteltu Suomen uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettäväksi lajiksi.

  • Pituus noin 55 cm
  • Pesä maassa
  • Muuttaa talveksi Keski- ja Etelä-Eurooppaan
  • Syö pääasiassa pikkukaloja

Elinympäristö. Tukkakoskelo on tavanomainen sorsalintu rannikolla ja suurilla sisävesillä. Pieniä sisäjärviä ja lampia laji karttaa. Tukkakoskelo viihtyy usein tiira- ja lokkiyhdyskuntien tuntumassa.

Esiintyminen Vaasassa. Ulko- ja sisäsaaristo on tukkakoskelon levinneisyyden painopiste Vaasassa. Lajin voi havaita myös kaupungin rantojen läheisyydessä ja merenlahdilla. Tukkakoskelo havaittiin atlaskartoituksessa 150 selvitysruudulla.