Ohita valikko

Sijainti ja maisema

Vaasa sijaitsee Merenkurkun itärannalla, Länsi-Suomen läänin pohjoisosassa. Kapeat savilaaksot ja pienet matalat moreenikumpareet rytmittävät melko tasaista maisemaa. Korkeimmat kumpareet nousevat vain noin 50 metriä meren pinnan yläpuolelle. Maaperä on kauttaaltaan jääkauden jälkeisten merivesien huuhtomaa.

Vaasan kaupungin pinta-ala on yhteensä 575 hehtaaria. Tästä maata on 364 Ha ja vesialueita 210 Ha.

Kaupungin jakaa kahtia kaakko-luode -suuntainen laaja merenlahti, Eteläinen Kaupunginselkä, joka on samalla Laihian-Tuovilanjoen sekä Sulvanjoen suistoalue. Kaupunki on pääosin rakentunut lahden koillispuolen rannalle moreenikumpareiden varaan niin, että lämmin ja aurinkoinen rantavyöhyke suuntautuu merelle päin länsilounaaseen. Merenlahti avautuu kaupungin edessä olevan suurehkon saaren, Vaskiluodon, edestä Pohjoiselle Kaupunginselälle, Varisselälle, jonka itäpuolen rantoja pitkin kaupunki on laajentunut pohjoiseen. Kaupungin ja avomeren väliin jää monimuotoinen saaristo. Lahden lounaispuoli, Sundom, on ensi sijassa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta kyläasutuksineen. Täällä sijaitsevat mm. Öjbergetin virkistysalue sekä Söderfjärdenin erikoinen ympyränmuotoinen viljelty kraatterilaakso.

Näkymä osasta keskustaa ja saaristoa. Kuva Malin Henriksson.