Ohita valikko

Sijainti ja maisema

Vaasa sijaitsee Merenkurkun itärannalla, Länsi-Suomen läänin pohjoisosassa. Kapeat savilaaksot ja pienet matalat moreenikumpareet rytmittävät melko tasaista maisemaa. Korkeimmat kumpareet nousevat vain noin 50 metriä meren pinnan yläpuolelle. Maaperä on kauttaaltaan jääkauden jälkeisten merivesien huuhtomaa.

Vaasan kaupungin pinta-ala on yhteensä 397 km². Tästä maata on 180 km² ja vesialueita 217 km². Rantaviivan pituus on 409 km, josta mannerrantaa 80 km ja saaristorantaa 313 km. Järviä ja lampia Vaasassa on vähän, sillä sisävesien rantaviivaa on vain 16 km.

Kaupungin jakaa kahtia kaakko-luode -suuntainen laaja merenlahti, Eteläinen Kaupunginselkä, joka on samalla Laihian-Tuovilanjoen sekä Sulvanjoen suistoalue. Kaupunki on pääosin rakentunut lahden koillispuolen rannalle moreenikumpareiden varaan niin, että lämmin ja aurinkoinen rantavyöhyke suuntautuu merelle päin länsilounaaseen. Merenlahti avautuu kaupungin edessä olevan suurehkon saaren, Vaskiluodon, edestä Pohjoiselle Kaupunginselälle, Varisselälle, jonka itäpuolen rantoja pitkin kaupunki on laajentunut pohjoiseen. Kaupungin ja avomeren väliin jää monimuotoinen saaristo. Lahden lounaispuoli, Sundom, on ensi sijassa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta kyläasutuksineen. Täällä sijaitsevat mm. Öjbergetin virkistysalue sekä Söderfjärdenin erikoinen ympyränmuotoinen viljelty kraatterilaakso.

Näkymä osasta keskustaa ja saaristoa. Kuva Malin Henriksson.