Förbigå menyn

Läge och landskap

Vasa ligger vid Kvarkens östra kust, i den norra delen av Västra Finlands län. Smala lerdalar och små låga moränkullar ger struktur åt det relativt jämna landskapet. De högsta kullarna ligger endast 50 meter över havsytan. Jordmånen är helt och hållet urlakad av efteristidens havsvatten.

Vasa stads areal omfattar sammanlagt 575 Ha, varav 364 Ha är landområden och 210 Ha vattenområden.

Staden delas itu av en vid havsvik, Södra stadsfjärden, som går från sydost till nordväst och som samtidigt utgör delta för Laihela – Toby å och Solf å. Staden har huvudsakligen byggts på moränkullar vid vikens nordöstra strand så att en varm och solig strandzon öppnar sig mot havet. Framför stadens centrum, i Södra Stadsfjärdens mynning, ligger den relativt stora ön Vasklot. Mellan Vasklot och centrum finns Norra Stadsfjärden och längre norrut Kråkfjärden. Staden har brett ut sig längs de östra stränderna av Norra stadsfjärden och Kråkfjärden. Mellan staden och det öppna havet finns en mångformig skärgård. Området sydväst om Södra Stadsfjärden, Sundom, utgörs i första hand av jord- och skogsbruksdominerat område med bybebyggelse. Här finns bl.a. Öjbergets rekreationsområde och den runda, odlade kraterdalen Söderfjärden, som är unik i sitt slag.

Vy över en del av centrum och skärgården. Bild Malin Henriksson.